Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína Rotarix je obecně dobře snášena.1

Časté vedlejší účinky pozorované u ≥1/100 až <1/10 miminek očkovaných vakcínou Rotarix jsou průjem a podrážděnost.1

Data získaná z observačních bezpečnostních studií provedených v několika zemích naznačují, že rotavirové vakcíny zvyšují riziko výskytu intususcepce, zejména v období 7 dní po očkování.1

 • V těchto zemích bylo pozorováno až 6 dalších případů na 100 000 kojenců při běžném výskytu 25 až 101 případů na 100 000 kojenců (mladších než jednoho roku věku) za rok.
 • Na základě dlouhodobějších sledování zůstává nejasné, zda rotavirové vakcíny ovlivňují celkový výskyt intususcepce.

Časným očkováním se vyhnete překryvu s obdobím přirozeného rizika výskytu intususcepce.2,3

Časné očkování může pomoci se vyhnout souběhu výskytu přirozeně se vyskytujících případů intususcepce s případy souvisejícími s očkováním.2,3

Očkování vakcínou Rotarix lze dokončit ve věku 10 týdnů. Nejdříve lze první dávku vakcíny Rotarix podat ve věku 6 týdnů, druhá dávka se podává o 4 týdny později. Očkovací schéma by mělo být dokončeno před dosažením věku 16 týdnů, nejpozději však do 24. týdne 1

Sdílejte příznaky

Rodiče musí kontaktovat vás nebo jiného poskytovatele zdravotní péče ihned poté, co se u dítěte vyskytne kterýkoliv z příznaků naznačujících intususcepci:4

 • závažná bolest břicha,
 • úporné zvracení,
 • krvavé stolice,
 • nadmutí,
 • vysoká horečka.

Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. SPC Rotarix, leden 2022.
 2. Jiang J et al. PLoS One 2013; 8:e68482.
 3. Costantino C et al. Ital J Pediatr 2015; 41:52.
 4. European Medicines Agency (EMA), Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s): rotavirus vaccine monovalent (live, oral). Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/rotarix-h-c-psusa-00002665-201607-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf (Accessed October 2020).
 5. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 6. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210003 | Schváleno 03/2023