Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Nežádoucí účinky

Časté: průjem, podrážděnost

Méně časté: bolest břicha, nadýmání, dermatitida

Velmi vzácné: intususcepce, kopřivka

Více informací naleznete v SPC přípravku.

Rotarix je registrovaná ochranná známka skupiny společností GlaxoSmithKline.
Rotarix je registrovaný léčivý přípravek, vázaný na lékařský předpis. Přípravek Rotarix není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se PEČLIVĚ s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na
 www.gskkompendium.cz, i na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na 
cz.safety@gsk.com.