Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína Rotarix je obecně dobře snášena.1

Časté vedlejší účinky pozorované u ≥1/100 až <1/10 miminek očkovaných vakcínou Rotarix jsou průjem a podrážděnost.1

Data získaná z observačních bezpečnostních studií provedených v několika zemích naznačují, že rotavirové vakcíny zvyšují riziko výskytu intususcepce, zejména v období 7 dní po očkování.1

 • V těchto zemích bylo pozorováno až 6 dalších případů na 100 000 kojenců při běžném výskytu 25 až 101 případů na 100 000 kojenců (mladších než jednoho roku věku) za rok.
 • Na základě dlouhodobějších sledování zůstává nejasné, zda rotavirové vakcíny ovlivňují celkový výskyt intususcepce.

Časným očkováním se vyhnete překryvu s obdobím přirozeného rizika výskytu intususcepce.2,3

Časné očkování může pomoci se vyhnout souběhu výskytu přirozeně se vyskytujících případů intususcepce s případy souvisejícími s očkováním.2,3

Očkování vakcínou Rotarix lze dokončit ve věku 10 týdnů. Nejdříve lze první dávku vakcíny Rotarix podat ve věku 6 týdnů, druhá dávka se podává o 4 týdny později. Očkovací schéma by mělo být dokončeno před dosažením věku 16 týdnů, nejpozději však do 24. týdne 1

Sdílejte příznaky

Rodiče musí kontaktovat vás nebo jiného poskytovatele zdravotní péče ihned poté, co se u dítěte vyskytne kterýkoliv z příznaků naznačujících intususcepci:4

 • závažná bolest břicha,
 • úporné zvracení,
 • krvavé stolice,
 • nadmutí,
 • vysoká horečka.

Rychlé odkazy

Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. SPC Rotarix, únor 2020.
 2. Jiang J et al. PLoS One 2013; 8:e68482.
 3. Costantino C et al. Ital J Pediatr 2015; 41:52.
 4. European Medicines Agency (EMA), Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the marketing authorisation(s): rotavirus vaccine monovalent (live, oral). Available at: https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/rotarix-h-c-psusa-00002665-201607-epar-scientific-conclusions-grounds-variation-terms-marketing_en.pdf (Accessed October 2020).
 5. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 6. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.

Vakcína Rotarix, perorální suspenze, je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota. 

PM-CZ-ROT-WCNT-210003 | Schváleno 04/2021