Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Vakcína Rotarix pomáhá chránit kojence před rotavirovým onemocněním při podání pouhých dvou perorálních dávek.1-3

Rotarix je jedinou globálně dostupnou 2dávkovou perorální vakcínou proti rotavirům, která umožňuje dokončení imunizace ve věku 10 týdnů, což je o 4 týdny dříve než u 3dávkových očkovacích schémat.1,4

Rotarix-Strain-illustration-Deen

Stejné informace poprvé publikovali Deen et al. v časopise Hum Vaccin Immunother 2018; 14:495–499.4
Tato ilustrace byla vytvořen nezávisle společností GSK na základě původních dat.

Přečtěte si dva příběhy, kde očkování proti rotavirům hrálo důležitou roli. Na kazuistiky z reálné praxe se můžete podívat ZDE.

Rotarix vyvolává silnou imunitní odpověď.10

Vakcína Rotarix je spojena s vysokou mírou sérokonverze, a to již po podání první dávky.*10

V případě použití vakcíny založené na humánně-bovinní reasortantě viru je k zajištění imunizace zapotřebí vyšší agregovaný titr a podání 3 perorálních dávek s intervaly mezi dávkami nejméně 4 týdny.11,12

Míra sérokonverze protilátek anti-RV IgA u evropských kojenců ve věku 6–12 týdnů po očkování vakcínou Rotarix.10

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Stejné údaje poprvé publikovali Vesikari T et al. v časopise Vaccine 2004; 22:2836–2842.10
Tato ilustrace byla vytvořen nezávisle společností GSK na základě původních dat.

Protilátková odpověď - anti RV IgA protilátky po podání kojencům ve věku 41-59 dnů.13

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Stejné údaje poprvé publikovali Dhingra MS et al. v časopise Vaccine 2014; 32: A117–A123.13
Tato ilustrace byla vytvořen nezávisle společností GSK na základě původních dat.

Vakcína Rotarix pomáhá chránit miminka už od první dávky.1,14,15

Přestože se očkovací schéma vakcíny Rotarix skládá ze dvou perorálních dávek, údaje o účinnosti ukazují, že miminka mohou být částečně chráněna po podání první dávky.1,14,15

Mezinárodní data o účinnosti vakcíny po podání první dávky**

multi-nat first done vaccine effectiveness data
Brazílie1

60% (95% CI: 37–75) n (případy/kontroly)=115/1481

multi-nat first done vaccine effectiveness data
Salvador1

51% (95% CI: 26–67) n (případy/kontroly)=251/770

multi-nat first done vaccine effectiveness data
USA14

96% (95% CI: 67–99) n (případy/kontroly)=64/240

multi-nat first done vaccine effectiveness data
Anglie15

69% (95% CI: 40–84) n (případy/kontroly)=26/130

RYCHLÉ ODKAZY

Cl: interval spolehlivosti; Ig: imunoglobulin
*Výsledky odpovídají dávce 105,8 ffu
**Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
V této stratifikované analýze byla prokázána efektivita vakcín Rotarix a RV5. Po podání jedné dávky vakcíny RV5 byla efektivita 68% (95% CI: 45-82), avšak nebyl pozorován signifikantní rozdíl po podání celého očkovacího schématu (p=0,100) ani po podání kterékoliv jednotlivé dávky (p=0,292).
††Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. SPC Rotarix, leden 2022.
 2. Lopman BA et al. PLoS One 2012; 7:e14720.
 3. Ward RL, Bernstein DI. Clin Infect Dis 2009; 48:222–228.
 4. Deen J et al. Hum Vaccin Immunother 2018; 14:495–499.
 5. Steele AD et al. Hum Vaccin Immunother 2016; 12:2406–2412.
 6. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. 2017. ECDC, Stockholm.
 7. Patel MM et al. PLoS Med 2012; 9:e1001330.
 8. Jiang J et al. PLoS One 2013; 8:e68482.
 9. Costantino C et al. Ital J Pediatr 2015; 41:52.
 10. Vesikari T et al. Vaccine 2004; 22:2836–2842.
 11. Glass R, Parashar U. N Engl J Med 2006; 354:75–77.
 12. RotaTeq SmPC, September 2020.
 13. Dhingra MS et al. Vaccine 2014; 32:A117–A123.
 14. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 15. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.
 16. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
 17. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
 18. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210007 | 03/2023