Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Rotavirové gastroenteritidy jsou významnou globální zátěží.1,2

Každý rok rotaviry u dětí do 5 let způsobují:

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021
128 500 úmrtí*2
Various icons for Think Twice eDA 2020-2021
258 milionů průjmových stavů celosvětově*2
Various icons for Think Twice eDA 2020-2021
75 000 – 150 000 hospitalizací z důvodu
závažné rotavirové gastroenteritidy v Evropě1

Těžká dehydratace je potenciálně život ohrožující komplikace rotavirové gastroenteritidy.3

Inkubační doba rotavirového onemocnění je obvykle 1–2 dny, přičemž onemocnění trvá 4–7 dnů.4

Průjem obvykle vodnatý průjem a bez příměsi krve, 10–20 stolic denně5
Zvracení u dětí s rotavirovou gastroenteritidou je zvracení 4x častější a déle trvající než u gastroenteritid vyvolaných jinými infekcemi6
Horečka pozorováno u 30-50 % dětí s rotavirovou gastroenteritidou6

Nejnebezpečnější komplikací rotavirové gastroenteritidy je dehydratace:3

 • Mírnou dehydrataci lze léčit doma pomocí perorálních rehydratačních solí.
 • Při neadekvátní léčbě může dojít k závažné dehydrataci, která může vést k hypovolémii, kolapsu krevního oběhu a úmrtí.

K nejčastějšímu výskytu rotavirových onemocnění dochází v prvních měsících života.7,8

Dítě se obvykle setká s rotaviry již během prvních 6 měsíců života7 a první infekce obvykle bývá nejzávažnější.9

V roce 2016 došlo celosvětově v souvislosti s rotaviry ke 128 500 úmrtím dětí do 5 let věku.2

Deaths-children-under-five-map

Obrázek byl použit se svolením časopisu JAMA Pediatrics.
Poprvé publikovali Troeger C et al. v časopise JAMA Pediatr 2018; 172:958–965.2

Vysoký výskyt onemocnění je patrný v Evropě u dětí ve věku 0-3 roky1 a u dětí ve věku 6-18 měsíců v afrických a asijských zemích.8

Zátěž rotavirovými onemocněními napříč všemi věkovými skupinami v 16 evropských zemích.1

Deaths-children-under-five-map

Graf byl použit se svolením Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).
Poprvé byl publikován v publikaci ECDC: Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy, 2017.1

Věková distribuce úmrtí na rotavirus u dětí mladších 5 let8

Asia-Africa-Rotavirus-Deaths

Graf byl použit se svolením časopisu PLOS.
Poprvé publikovali Patel et al. v časopise PLoS Med 2012; 9:e10013308

Rotavirová infekce může mít značný vliv na celou rodinu.3,10,11

Family Illustration

Rotavirová gastroenteritida může být významnou zátěží pro celou rodinu, způsobuje stres rodičům, zvyšuje náklady na péči, může vést k hospitalizaci, může zapříčinit absenci v práci.10,11

Rotavirová infekce může být pro rodiče emočně náročná; silné zvracení a průjem v důsledku rotavirové gastroenteritidy vedoucí k dehydrataci dítěte může být pro ně náročné zvládnout.12

Rotaviry - význam očkování

Rotarix je živa atenuovaná perorální vakcína odvozená od běžného kmene lidského rotaviru G1P[8].19,20

Vakcíny s živými oslabenými kmeny jsou vytvořeny úpravou volně se vyskytujícího viru nebo bakterie:21

 • Tento typ vakcíny napodobuje imunitní reakci pozorovanou u přirozené infekce.21
 • Vakcína se v těle imunizované osoby replikuje, čímž dochází k vytvoření imunity, obvykle však onemocnění nezpůsobuje.21
 • Tento typ vakcíny vyvolává silnou protilátkovou a buněčnou odpověď.22

Rychlé odkazy

CI: interval spolehlivosti
*Odhadované údaje z roku 2016 u dětí mladších 5 let z globální studie zátěže nemocemi
**Do analýzy byli zahrnuti pouze kojenci, kteří se dožili alespoň věku 10 týdnů.
Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
††Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. 2017. ECDC, Stockholm.
 2. Troeger C et al. JAMA Pediatr 2018; 172:958–965.
 3. D'Agostino J. Clin Pediatr 2006; 45:203–212.
 4. Gray J et al. J Pediatr Gastr Nutr 2008; 46:S24–S31.
 5. Anderson EJ, Weber SG. Lancet Infect Dis 2004; 4:91–99.
 6. Leung AK et al. Adv Ther 2005; 22:476–487.
 7. Cunliffe N et al. BMC Pediatr 2014; 14:295.
 8. Patel MM et al. PLoS Med 2012; 9:e1001330.
 9. Steele AD et al. Hum Vaccin Immunother 2016; 12:2406–2412.
 10. Giaquinto C et al. J Infect Dis 2007; 195:S26–S35.
 11. Plosker GL. Pharmacoeconomics 2011; 29:439–454.
 12. Mast TC et al. BMC Pediatr 2009; 9:11.
 13. Richardson V et al. N Engl J Med 2011; 365:772–773.
 14. Bayard V et al. Int J Infect Dis 2012; 16:e94–e98.
 15. Paternina-Caicedo A et al. Vaccine 2015; 33:3923–3928.
 16. Bar-Zeev N et al. Lancet Glob Health 2018; 6:e1036–e1044.
 17. Inchauste L et al. Int J Inf Dis 2017; 61:79–88.
 18. Enane L et al. Clin Inf Dis 2016; 62:S168–S174.
 19. SPC Rotarix, leden 2022.
 20. Delem A, De Vos B. South Afr J Epidemiol Infect 2008; 23:50–52.
 21. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Chapter 1: Principles of vaccination. In: Hamborsky J et al. (eds). Epidemiology and prevention of vaccine preventable diseases, 13th edition (The Pink Book). 2015. Public Health Foundation, Washington, DC.; p. 1-8.
 22. Plotkin SA. Clin Vaccine Immunol 2009; 16:1709–1719.
 23. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 24. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.
 25. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
 26. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
 27. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210008 | Schváleno 03/2023