Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Cute baby with father on light background
2dávkové očkování pro časnou a širokou ochranu

Rotarix je rotavirová vakcína určená k aktivní imunizaci dětí ve věku 6 až 24 týdnů za účelem prevence gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí.1 Jde o jedinou globálně dostupnou 2dávkovou živou vakcínu, která umožňuje úplnou imunizaci ve věku 10 týdnů.1,2

Znáte skutečná rizika rotavirové infekce?

Rotarix-Pro-Page-icons

Ohrožení pro děti mladší pěti let

Rotavirová gastroenteritida se každoročně významně podílí na globální zátěži onemocněními a úmrtnosti u dětí mladších pěti let.3,4

Rotarix-Pro-Page-icons

Život ohrožující příznaky

Závažná dehydratace je potencionální život ohrožující komplikací rotavirové gastroenteritidy.5

Rotarix-Pro-Page-icons

Vliv na celou rodinu

Malé dítě s akutním průjmem zvyšuje stres rodiny a ovlivňuje její normální fungování.6-8

NOVINKA!

Aplikace pomocí stlačitelné tuby

Podívejte se na video nebo si stáhněte leták kliknutím ZDE.

Various icons for Think Twice eDA 2020-2021

Po zavedení očkování proti rotavirům došlo ke snížení zátěže způsobené tímto onemocněním.

Země, které zavedly rutinní očkování proti rotavirům, zaznamenaly významné snížení úmrtnosti na akutní gastroenteritidu.9-14

Podívejte se na data.

Rotarix – ochrana ve 2 perorálních dávkách

Mother holding cute baby on color background

Podpora pro rodiče

První prohlídka miminka u pediatra je jedna z nejvhodnějších příležitostí, kdy probrat prevenci rotavirových onemocnění.

Porozumějte mylným představám rodičů

Bezpečnostní profil

Vakcína Rotarix je dobře snášená a má velmi malé riziko intususcepce. Časným zahájením a dokončením očkovacího schématu se lze vyhnout souběhu s maximem přirozeného výskytu intususcepce.1,20,21

*Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

 1. SPC Rotarix, únor 2020.
 2. Deen J et al. Hum Vaccin Immunother 2018; 14:495–499.
 3. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Expert opinion on rotavirus vaccination in infancy. 2017. ECDC, Stockholm.
 4. Troeger C et al. JAMA Pediatr 2018; 172:958–965.
 5. D'Agostino J. Clin Pediatr 2006; 45:203–212.
 6. Giaquinto C et al. J Infect Dis 2007; 195:S26–S35.
 7. Plosker GL. Pharmacoeconomics 2011; 29:439–454.
 8. Mast TC et al. BMC Pediatr 2009; 9:11.
 9. Richardson V et al. N Engl J Med 2011; 365:772–773.
 10. Bayard V et al. Int J Infect Dis 2012; 16:e94–e98.
 11. Paternina-Caicedo A et al. Vaccine 2015; 33:3923–3928.
 12. Bar-Zeev N et al. Lancet Glob Health 2018; 6:e1036–e1044.
 13. Inchauste L et al. Int J Inf Dis 2017; 61:79–88.
 14. Enane L et al. Clin Inf Dis 2016; 62:S168–S174.
 15. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 16. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.
 17. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
 18. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
 19. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.
 20. Jiang J et al. PLoS One 2013; 8:e68482.
 21. Costantino C et al. Ital J Pediatr 2015; 41:52.

Vakcína Rotarix, perorální suspenze, je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210002 | Schváleno 04/2021