Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Široká ochrana před 9 celosvětově cirkulujícími kmeny.1

Rotavirové vakcíny by ideálně měly poskytnout širokou ochranu před každoročně se měnícími cirkulujícími genotypy.2-4

Každoroční změny globálně cirkulujících kmenů

Genotypy v zemích s NIP*,4

Countries with NIP Belgium

Grafy jsou použity se svolením sítě EuroRotaNet.
Poprvé byly publikovány v publikaci EuroRotaNet: Annual Report 2018.4
*Vakcína proti rotavirům byla přidána do národního imunizačního programu v následujících zemích: Belgie, 2006; Rakousko, 2007; Finsko, 2009; Německo, 2013; Spojené království, 2013.4
Údaje ze studií účinnosti a efektivity ukazují, že Rotarix pomáhá chránit před 9 kmeny rotaviru.1

Countries with NIP Germany

Grafy jsou použity se svolením sítě EuroRotaNet.

Poprvé byly publikovány v publikaci EuroRotaNet: Annual Report 2018.4

*Vakcína proti rotavirům byla přidána do národního imunizačního programu v následujících zemích: Belgie, 2006; Rakousko, 2007; Finsko, 2009; Německo, 2013; Spojené království, 2013.4

Údaje ze studií účinnosti a efektivity ukazují, že Rotarix pomáhá chránit před 9 kmeny rotaviru.1

Countries with NIP UK

Grafy jsou použity se svolením sítě EuroRotaNet.

Poprvé byly publikovány v publikaci EuroRotaNet: Annual Report 2018.4

*Vakcína proti rotavirům byla přidána do národního imunizačního programu v následujících zemích: Belgie, 2006; Rakousko, 2007; Finsko, 2009; Německo, 2013; Spojené království, 2013.4

Údaje ze studií účinnosti a efektivity ukazují, že Rotarix pomáhá chránit před 9 kmeny rotaviru.1

Široká ochrana před 9 celosvětově cirkulujícími kmeny.1

Údaje ze studií účinnosti a efektivity ukazují, že Rotarix pomáhá chránit před 9 kmeny rotaviru.1

Rotarix-Circulating-strains

*Účinnost proti závažné RVGE
**Účinnost proti jakékoli RVGE

Rychlé a trvalé snížení počtu rotavirových infekcí

Rotarix rychle ovlivňuje počty rotavirových infekcí a míru hospitalizace.5,6

Trvalý vliv byl prokázán v zemích, které začaly používat vakcínu Rotarix, včetně Spojeného království, Brazílie a Belgie.5-7

Významné snížení počtu rotavirových infekcí ve Spojeném království

Od uvedení vakcíny Rotarix do praxe v roce 2013 zůstal i v dalších sezónách počet potvrzených rotavirových infekcí u dětí do 5 let nízký.5

Celkový počet laboratorně potvrzených rotavirových infekcí v Anglii a ve Walesu5

laboratory-confirmed rotavirus infections in England and Wales

Graf je použit se svolením agentury Public Health England (PHE). Poprvé byl publikován v publikaci PHE: National norovirus and rotavirus report.5

Významné snížení úmrtnosti související s průjmem v Brazílii

Během 12 let po začlenění vakcíny Rotarix do národního imunizačního programu hospitalizace v důsledku průjmu klesly o 52,5 % a úmrtí o 9,8 %.7

Mortality reduction graph Brazil

Graf je použit se svolením společnosti Taylor & Francis.
Poprvé publikovali Santos De Jesus MC et al. v časopise Expert Rev Vaccines 2020; 19:585–5937
Jedná se o ekologickou studii popisující vliv programu imunizace proti rotavirům na úmrtnost a hospitalizaci související s průjmem v Brazílii během 12 let (2006–2018).

Rychlé odkazy

NIP: národní imunizační program; RV: rotavirus; RVGE: rotavirová gastroenteritida; RVV: vakcína proti rotavirům
*Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.

Reference

 1. SPC Rotarix, leden 2022.
 2. World Health Organization. Wkly Epidemiol Rec 2013; 88:49–64.
 3. Kirkwood C. J Infect Dis 2010; 202:S43–S48.
 4. European Rotavirus Network (EuroRotaNet). Annual Report 2018. Available at: https://www.eurorotanet.com/wp-content/uploads/2019/09/EuroRotaNet_report-Sept_2019_v1.pdf (Accessed October 2020).
 5. Public Health England (PHE). National norovirus and rotavirus report. 9 May 2019.
 6. Standaert B et al. Infect Dis Ther 2016; 5:31–44.
 7. Santos De Jesus MC et al. Expert Rev Vaccines 2020; 19:585–593.
 8. de Oliveira LH et al. Expert Rev Vaccines 2008; 7:345–353.
 9. World Health Organization (WHO) and United Nation's Children's Fund (UNICEF). Malawi: WHO and UNICEF estimates of immunization coverage: 2016 revision. Available at: https://data.unicef.org/resources/immunization-country-profiles-2017/ (Accessed October 2020).
 10. Wandera EA et al. Vaccine 2017; 35: 5217–5223.
 11. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
 12. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.
 13. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
 14. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
 15. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210006 | Schváleno 03/2023