Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Přesvědčivé důkazy o dodržení očkovacího schématu, jeho dokončení a proočkovanosti

2dávkové očkovací schéma pomáhá dodržet a dokončit očkování proti rotavirům.Což umožní maximalizovat dopad očkování na každé dítě.

2dávkové očkovací schéma ve srovnání s 3dávkovým může pomoci zlepšit správné dokončení a proočkovanost.2

Dokončení: podání všech dávek2
Compliance: všechny dávky podány dle předepsaného schématu2
Proočkovanost: poměr očkovaných dětí ze všech k očkování způsobilých1

Mexiko v roce 2011 přešlo z vakcíny Rotarix na 3dávkovou rotavirovou vakcínu. Míry dodržení a dokončení očkovacího schématu od té doby ve všech regionech klesly.1

Completion-Compliance-Mexico

Stejné výsledky poprvé publikovali Luna-Casas G et al. v časopise Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/216455151
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Zjištění z retrospektivní analýzy databáze. Mohou se vztahovat limitace.
*p<0.001
**p<0.01. Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Ve Spojených státech byla compliance a míra dokončení očkování v předpsaných intervalech významně vyšší u 2dávkové vakcíny Rotarix než u 3dávkové vakcíny.2

Completion-Compliance-US

Stejné výsledky poprvé publikovali Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–4862
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
*Výsledky z kohorty PI. p<0,0001 pro míry dokončení a compliance, intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Šest let po zavedení rutinního očkování v Belgii, byla míra compliance vyšší pro 2dávkovou vakcínu Rotarix než pro 3dávkovou RV5 vakcínu.3

Completion-Compliance-Belgium

Stejné výsledky poprvé publikovali Sabbe M et al. Euro Surveill 2016; 21:doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.27.30273.3
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Údaje z 2012. Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Data z oblasti Lazio, Itálie ukázala, že 2dávkové očkovací schéma bylo využito u více kojenců než 3dávkové schéma. 2dávkové schéma mělo také vyšší míru compliance.4

Completion-Compliance-Italy

Stejné výsledky poprvé publikovali Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–4354
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.
*p<0.001

Rychlé odkazy

RV: rotavirus; PI: informace o předepisování
*Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

  1. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
  2. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
  3. Sabbe M et al. Euro Surveill 2016; doi:10.2807/1560-7917.ES.2016.21.27.30273.
  4. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.
  5. SPC Rotarix, únor 2020.
  6. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
  7. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.

Vakcína Rotarix, perorální suspenze, je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se prosím seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210005 | Schváleno 04/2021