Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Přesvědčivé důkazy o dodržení očkovacího schématu, jeho dokončení a proočkovanosti

2dávkové očkovací schéma pomáhá dodržet a dokončit očkování proti rotavirům. Což umožní maximalizovat dopad očkování na každé dítě.

2dávkové očkovací schéma ve srovnání s 3dávkovým může pomoci zlepšit správné dokončení a proočkovanost.2

Dokončení: podání všech dávek2
Compliance: všechny dávky podány dle předepsaného schématu2
Proočkovanost: poměr očkovaných dětí ze všech k očkování způsobilých1

Mexiko v roce 2011 přešlo z vakcíny Rotarix na 3dávkovou rotavirovou vakcínu. Míry dodržení a dokončení očkovacího schématu od té doby ve všech regionech klesly.1

Completion-Compliance-Mexico

Stejné výsledky poprvé publikovali Luna-Casas G et al. v časopise Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/216455151
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Zjištění z retrospektivní analýzy databáze. Mohou se vztahovat limitace.
*p<0.001
**p<0.01. Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Ve Spojených státech byla compliance a míra dokončení očkování v předpsaných intervalech významně vyšší u 2dávkové vakcíny Rotarix než u 3dávkové vakcíny.2

Completion-Compliance-US

Stejné výsledky poprvé publikovali Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–4862
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
*Výsledky z kohorty PI. p<0,0001 pro míry dokončení a compliance, intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Šest let po zavedení rutinního očkování v Belgii, byla míra compliance vyšší pro 2dávkovou vakcínu Rotarix než pro 3dávkovou RV5 vakcínu.3

Completion-Compliance-Belgium

Stejné výsledky poprvé publikovali Sabbe M et al. Euro Surveill 2016; 21:doi: 10.2807/1560-7917.ES.2016.21.27.30273.3
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Údaje z 2012. Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.

Data z oblasti Lazio, Itálie ukázala, že 2dávkové očkovací schéma bylo využito u více kojenců než 3dávkové schéma. 2dávkové schéma mělo také vyšší míru compliance.4

Completion-Compliance-Italy

Stejné výsledky poprvé publikovali Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–4354
Tento graf byl vytvořen nezávisle na základě původních dat.
RV, rotavirus
Intervaly spolehlivosti nejsou k dispozici.
*p<0.001

Rychlé odkazy

RV: rotavirus; PI: informace o předepisování
*Očkovací schéma vakcíny Rotarix se skládá ze dvou perorálních dávek. Doporučuje se, aby děti, které dostaly jako první dávku vakcíny Rotarix, dokončily 2dávkové schéma vakcínou Rotarix.
**Kombinované údaje o účinnosti a efektivitě

Reference

  1. Luna-Casas G et al. Hum Vaccin Immunother 2018; doi:10.1080/21645515.
  2. Krishnarajah G et al. Vaccine 2015; 33:479–486.
  3. Sabbe M et al. Euro Surveill 2016; doi:10.2807/1560-7917.ES.2016.21.27.30273.
  4. Aquilani S et al. Ann Ig 2020; 32:433–435.
  5. SPC Rotarix, leden 2022.
  6. Payne DC et al. Clin Infect Dis 2015; 61:1792–1799.
  7. Walker JL et al. Vaccine X 2019; 1:100005.

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-210005 | Schváleno 03/2023