Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

18 Z 38 ZEMÍ EVROPY MÁ PLNĚ HRAZENÉ OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM

NA

Pozn: Proočkovanost v jednotlivých státech je zobrazena procenty na mapě.

*Belgie

V České republice je aktuální proočkovanost proti rotavirům okolo 27 %.1

ČVS řadí očkování proti rotavirům mezi doporučená očkování již od roku 2008.2

NIKO dle zápisu z roku 2019 projednávala zařazení očkování proti gastroenteritidě způsobené infekcí rotaviry mezi hrazená očkování.3

Na mapě není vidět:

  • Kypr, Kosovo, Malta a Černá Hora: není doporučení 
  • Lichtenštejnsko: doporučení čeká na schválení
NA

PŘEHLED VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ Z POHLEDU PŘÍSTUPU K OČKOVÁNÍ PROTI ROTAVIRŮM

Země EU + UK Proočkovanost Používaná vakcína Způsob hrazení
Albánie 98% Rotarix NIP
Belgie 86% Rotarix / Rotateq Úhrada s doplatkem
Bulharsko 45 % Rotarix / Rotateq NIP / tender
Česká republika 27% Rotarix / Rotateq Private market
Estonsko 80% Rotateq NIP / tender
Finsko 85% Rotateq NIP / tender
Francie   Rotarix NIP / tender
Irsko 88% Rotarix NIP / tender
Itálie 63% Rotarix / Rotateq Regionální tender
Litva 49% Rotarix / Rotateq NIP / tender
Lotyšsko 86% Rotateq NIP / tender
Lucembursko 89% Rotarix NIP / tender
Maďarsko     Private market
Moldavsko 68% Rotarix NIP
Německo 68% Rotarix / Rotateq Úhrada
Nizozemí   Rotarix NIP / tender od 2024
Norsko 96% Rotarix NIP / tender
Polsko   Rotateq NIP / tender
Rakousko 77% Rakousko NIP / tender
Řecko 20% Rotarix / Rotateq Úhrada
Slovensko   Rotarix / Rotateq Private market
Slovinsko 27% Rotarix / Rotateq Private market
Španělsko 58% Rotarix / Rotateq Úhrada pro rizikové skupiny
Švédsko 82% Rotarix NIP / tender
Velká Británie 91% Rotarix NIP / tender

WHO, 2021; Rotavirus vaccination coverage, dostupné z: https://immunizationdata.who.int/pages/coverage/rota.html

Reference

  1. GSK data on file
  2. vakcinace.eu;2010;1-1;Recommendations for the application of vaccine against rotavirus infections
  3. NIKO;Zápis z jednání Národní imunizační komise (NIKO), konaného dne 5. dubna 2019 na MZ

Vakcína Rotarix perorální suspenze ve stlačitelné tubě je živá vakcína indikovaná k prevenci gastroenteritidy způsobené rotavirovou infekcí. Vakcína je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku dostupnou na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail cz.info@gsk.com; www.gsk.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.
Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce. Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest břicha, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.

PM-CZ-ROT-WCNT-230003 | Schváleno 08/2023