Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Big Z header
Nyní schválena jako udržovací léčba první linie1

Jediná monoterapie PARP inhibitory k perorálnímu podání pouze jednou denně schválená pro všechny pacientky s pokročilým karcinomem vaječníků odpovídajícím na chemoterapii na bázi platiny podanou v první linii bez ohledu na stav biomarkerů.1-3

Proven efficacy regardless of biomarker status icon

Prokázaná účinnost bez ohledu na stav biomarkerů1,4

An established safety and tolerability profile icon

Stanovený profil bezpečnosti a snášenlivosti1,4

Individualised starting dose icon

Individualizovaná zahajovací dávka, což může minimalizovat NÚ při zachování účinnosti*1,5-8

Přípravek ZEJULA je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě dospělých pacientek s pokročilým high-grade epiteliálním karcinomem vaječníků (stadia FIGO III a IV), vejcovodů nebo primárním karcinomem peritonea, které odpovídají (úplná nebo částečná odpověď) po dokončení první linie chemoterapie založené na platině.1

* Tato analýza je výzkumné povahy a nesloužila ke zjištění statisticky významného účinku léčby. Proto je třeba výsledky interpretovat s opatrností.

ZEJULA patient image Rita
Vaše další pacientka s BRCA mutací čeká na vaši jasnou odpověď.
ZEJULA patient image Rita

Studie PRIMA hodnotila přípravek ZEJULA u široké škály pacientek1,4

 • Design studie

  PRIMA byla přelomovou studií fáze III u pokročilého karcinomu vaječníků1,4

  Studie PRIMA hodnotila přípravek ZEJULA jako udržovací léčbu první linie u pacientek s pokročilým karcinomem vaječníků s odpovědí na chemoterapii na bázi platiny bez ohledu na stav biomarkerů.1,4

  NA NA

  Ve studii PRIMA byl stav HRd určen pomocí testu Myriad myChoice CDx schváleného agenturou FDA jako BRCAm nebo jako GIS+ (GIS ≥ 42).1,9

  † Pacientky ve studii PRIMA dostávaly individualizovanou zahajovací dávku buď 200 mg nebo 300 mg na základě jejich výchozí tělesné hmotnosti nebo počtu trombocytů (n = 255), nebo fixní zahajovací dávku 300 mg/den (n = 473) bez ohledu na tělesnou hmotnost nebo počet trombocytů.1,9

  Studie zahrnovala pacientky se špatnou prognózou1,4,10-13

  Z celkové populace pacientek (N = 733):

  85% patients icon

  mělo 85 % reziduální onemocnění po primárním debulkingu‡13

  35% patients icon

  mělo 35 % onemocnění stadia IV1,4

  67% patients icon

  67 % podstoupilo neoadjuvantní chemoterapii1,4

  ‡ Onemocnění ve stadiu III a IV s viditelným reziduálním nádorem (> 0 cm) po primárním chirurgickém debulkingu.13

HCP image In Office
Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

, nežádoucí účinek; BRCA, BReast CAncer gen; BRCAm, mutace BRCA; FIGO, Mezinárodní federace gynekologie a porodnictví; GIS, stav genomové nestability; HRd, deficit homologní rekombinace; PARP, poly(ADP-ribóza) polymeráza; PFS, přežití bez progrese.

Reference

 1. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
 2. Lynparza (olaparib). Souhrn údajů o přípravku. 2021
 3. Rubraca (rucaparib). Souhrn údajů o přípravku. 2021
 4. González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al. N Engl J Med. 2019;381(25):2391-2402.
 5. Mirza MR, González-Martín A, Graybill W, et al. Evaluation of an individualized starting dose of niraparib in the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Study. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Congress; 29-31 May 2020. Poster 221.
 6. Korach J, Graybill W, Redondo A, et al. Niraparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian BRCAm cancer: a post hoc analysis of the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 trial. Abstract presented at the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Congress; 14-16 December 2020. Abstract 571.
 7. GSK, Inc. Data on file. 2020 [list of adverse events by fixed versus individualised starting dose].
 8. GSK, Inc. Data on file. 2020. [Niraparib Global Data Sheet].
 9. Supplementary Appendix to: González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al. N Engl J Med. 2019;381(25):2391-2402.
 10. Horowitz NS, Miller A, Rungruang B, et al. J Clin Oncol. 2015;33(8):937-943.
 11. Chang S-J, Hodeib M, Chang J, et al. Gynecol Oncol. 2013;130(3):493-498.
 12. Davis A, Tinker AV, Friedlander M. Gynecol Oncol. 2014;133(3):624-631.
 13. GSK, Inc. Data on file. 2020. 2020N435433_00.

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001