Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Co může ZEJULA pro tuto pacientku s HRd udělat?

Seznamte se s Elenou

(nejedná se o skutečnou pacientku)

ZEJULA patient image Elena

Jedná se o pacientku s HRd BRCAwt, která je odhodlaná.

  • Vede čilý a aktivní život
  • Chce mít pocit, že má léčbu pod kontrolou.

Klinický profil

Věk: 55

PS0

Diagnostikováno stadium IIIc

Optimální resekce (R0)

Po adjuvantní chemoterapii na bázi platiny žádné známky onemocnění

Přípravek ZEJULA snižuje riziko progrese nebo úmrtí u pacientek s HRd BRCAwt*1,2

U pacientek s HRd BRCAwt bylo pozorováno:

50% reduction donut

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*1

HR: 0,50 (95% CI: 0,31–0,83)

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*1

HR: 0,50 (95% CI: 0,31–0,83)

Přípravek ZEJULA je navíc schválen s individualizovanou zahajovací dávkou, což minimalizuje NÚ při zachování účinnosti*3–7

U pacientek s HRd (včetně BRCAm a BRCAwt), které užívaly individualizovanou zahajovací dávku podle výchozí hmotnosti a počtu trombocytů, bylo pozorováno:

61% reduction donut

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*3

HR: 0,39 (95% CI: 0,22–0,72)

snížení rizika progrese nebo úmrtí s přípravkem ZEJULA oproti placebu*3

HR: 0,39 (95% CI: 0,22–0,72)

U individualizované zahajovací dávky byla v celkové populaci pozorována také nižší míra trombocytopenie 3.–4. stupně.5

Lower rates of thrombocytopenia overall chart Lower rates of thrombocytopenia overall chart

Studie PRIMA prospektivně vyhodnotila bezpečnost a účinnost individualizované zahajovací dávky 200 mg nebo 300 mg stejně jako u fixní zahajovací dávky.Individualizovaná dávka byla stanovená na základě výchozí hmotnosti a počtu trombocytů.1,4

* Tato analýza je výzkumné povahy a nesloužila ke zjištění statisticky významného účinku léčby. Proto je třeba výsledky interpretovat s opatrností.

Bližší pohled na údaje o HRd

Jak může přípravek ZEJULA pomoci vaší další pacientce?

Zkratky

, nežádoucí účinek; BRCA, BReast CAncer gen; BRCAwt, divoký typ BRCA (bez muteace BRCA); CI, interval spolehlivosti; HR, poměr rizik; HRd, deficit homologní rekombinace; PS, Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status; R, rozsah resekce.

References

  1. González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al. N Engl J Med. 2019;381(25):2391–2402.
  2. Monk BJ, Han S, Pothuri B, et al. Efficacy of Niraparib Therapy in Patients With Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer by BRCA and Homologous Recombination Status: PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Study. Poster presented at the Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2020 Webinar Series.
  3. GSK, Inc. Data on file. 2020. [Niraparib Global Data Sheet].
  4. SPC Zejula (niraparib), Souhrn údajů o přípravku Zejula, datum revize textu 05/2023
  5. Mirza MR, González-Martín A, Graybill W, et al. Evaluation of an individualized starting dose of niraparib in the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 Study. Poster presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Congress; 29–31 May 2020. Poster 221.
  6. GSK, Inc. Data on file. 2020 [list of adverse events by fixed versus individualised starting dose].
  7. Korach J, Graybill W, Redondo A, et al. Niraparib in patients with newly diagnosed advanced ovarian BRCAm cancer: a post hoc analysis of the PRIMA/ENGOT-OV26/GOG-3012 trial. Abstract presented at the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) Congress; 14–16 December 2020. Abstract 571.

ZEJULA je registrovaný léčívý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění v indikaci 1. linie udržovací léčby. Léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4; e-mail: cz.info@gsk.com; www.gsk.cz.

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence.
Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Schváleno: 09/2023; PM-CZ-NRP-WCNT-210001