Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Typiske feilkilder

Flere feilkilder kan oppstå ved utførelse av spirometri. Nedenfor og i filmsnutten har vi angitt noen av de vanligste feilkildene og hva man kan gjøre for å minimalisere disse.1

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-feilkilder.mp4
 • En nølende start er ofte et vanlig problem. Sikre at pasienten inhalerer raskt og fullstendig for maksimal fylling av lungene, for deretter å eksplodere ut så raskt som mulig innen ett sekund. Se at kurven stiger rett oppover fra nullpunktet. Det høyeste punktet på kurven, PEF skal være så spiss som mulig og helst komme innen 0,1 sekund.
 • Eldre pasienter eller obstruktive pasienter bruker gjerne lengre tid enn 6 sekunder på en optimal FVC-prosedyre. Følg med på volum-tid-kurven og påse avflatning ved at volumet ikke endres i løpet av det siste sekundet av øvelsen. Ved for tidlig avsluttet prosedyre kan FEV1 som regel benyttes, men FEV1 i % av FVC (FEV1/FVC-ratio) blir da overestimert.
 • Ofte fokuseres det i størst mulig grad på en kraftfull ekspirasjon, og det er derfor lett å overse en maksimal inspirasjon først. Påse derfor at du også gir god instruksjon i fylningsfasen, hvor pasienten inhalerer så maksimalt som mulig før FVC prosedyren starter.
 • Hoste i løpet av det første sekundet kan påvirke FEV1. Ved hoste må den som leder testen vurdere kvaliteten i hvert enket tilfelle.

Referanser:

 1. M. R. Miller, J. Hankinson, V. Brusasco et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26(2):319-338

Referanser:

 1. GOLD Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. ©2016 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org.
 2. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. www.whiar.org 
 3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma prevention and management. www.ginasthma.com

Referanser:

 1. GOLD Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. ©2016 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org.
 2. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. www.whiar.org 
 3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma prevention and management. www.ginasthma.com

Referanser:

 1. GOLD Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. ©2016 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org.
 2. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. www.whiar.org 
 3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma prevention and management. www.ginasthma.com

Referanser:

 1. GOLD Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. ©2016 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, all rights reserved. Use is by express license from the owner. www.goldcopd.org.
 2. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2010 Revision. www.whiar.org 
 3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma prevention and management. www.ginasthma.com