Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Tolkning

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-tolkning.mp4

Resultatet evalueres og tolkes først når man har fullført tre maksimale målinger med optimal innsats, og evt ekskludert submaksimale, og ikke teknisk gode målinger.

Det er to måter man kan tolke en flow-volum-kurve på: Visuelt ved at man ser på kurvens fasong, og tallmessig ved at man vurderer størrelsen på målevariablene opp mot en normal kjent verdi.

Selve tolkningen foregår ved at man sammenligner resultatet opp mot normal-kurven og normal-verdier ut i fra pasientens alder, høyde, kjønn og etnisitet.

Referansematerialet bør ideelt sett stamme fra en populasjon som er mest mulig lik pasienten. Spirometriutstyret bør derfor være innstilt på et fornuftig materiale, og ikke på det referansematerialet som tilfeldigvis ligger i spirometeret fra før. Ta derfor en sjekk på hvilket referansematerialet ditt utstyr er innstilt på.

Følgende referansemateriale er mye brukt i Norge: GLI 2012 1,2

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-flow-volum-kurven.mp4

En obstruksjon foreligger hvis FEV1/FVC-ratio < 0,7. Alvorlighetsgraden av obstruksjon hos kols-pasienter defineres ut i fra FEV1 3, 4 (se tabellen under).

GOLD

FEV1 korrelerer dårlig med pasientens symptomer og bør derfor ikke alene predikere prognose eller alvorlighetsgrad. 3

Referanser:

  1. RP. H. Quanjer, S. Stanojevic, T. J. Cole et al. Multi-ethnic reference values for spirometry for the 3-95-yr age range: the global lung function 2012 equations. Eur.Respir.J. 40 (6):1324-1343, 2012.
  2. A. Langhammer, A. Johannessen, T. L. Holmen et al. Global Lung Function Initiative 2012 reference equations for spirometry in the Norwegian population. Eur.Respir.J. 48 (6):1602-1611, 2016.
  3. R. Pellegrino, G. Viegi, V. Brusasco et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur.Respir J. 26 (5):948-968, 2005.
  4. GOLD Report 2023. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease website. Available at https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/. Accessed Aug 2023