Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Spirolab
Spirolab

Velkommen til våre nettsider om spirometri

Spirometri er en fysiologisk undersøkelse som måler hvordan en person inhalerer eller ekshalerer mengde luft over en viss tid. Spirometri er således et objektivt mål på personens lungefunksjon. Ved hjelp av en flow- eller volumsensor måles mengden og hastighetene på luften som pustes inn og ut. Spirometri brukes bl.a. for å diagnostisere astma og kols, som innebærer trange luftveier med redusert luftstrømshastighet (obstruksjon).

På disse nettsidene kan du se film og lese om spirometri.

Nettsidene er utviklet i samarbeid med Elisabeth Edvardsen, PhD.