Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Reversibilitet

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-case1.mp4

Prosedyre for reversibilitet utføres på følgende måte:

  • Utfør spirometri og registrer FEV1
  • Gi pasienten 400 mcg SABA (korttidsvirkende beta2)
  • Gjenta ny spirometrimåling etter 15 minutter og sammenlign FEV1post med FEV1pre

Ved bruk av inhalasjonsaerosol inhalerer pasienten en dose om gangen fra inhalasjonskammer ved å trekke pusten så dypt som mulig og deretter holde denne inne i 10-15 sekunder.

Hos voksne anbefales også reversibilitet før og 30-45 minutter etter inhalasjon av 160 mcg SAMA (korttidsvirkende muskarinreseptor-antagonist). Evt en kombinasjon av SABA og SAMA.

Inhalatorer skal kun brukes av én person pga risiko for smitteoverføring dersom det pustes ut i inhalatoren. Av samme grunn anbefaler vi heller ikke at flere pasienter bruker samme inhalator ved reversibilitetstesting. 

Tolkning av reversibilitetstest

  • Hos voksne er reversibilitetstesten positiv hvis FEV1 og / eller FVC øker mer enn 12 % og 200 ml fra utgangsverdi.1,2
  • Hos barn er reversibilitetstesten positiv hvis FEV1 øker mer enn 12 % fra utgangsverdi.2 
  • Resultatet forutsetter at pasienten ikke har tatt korttidsvirkende eller langtidsvirkende bronkodilatatorer henholdsvis 6 og 12 timer før testen. 

Referanser:

  1. R. Pellegrino, G. Viegi, V. Brusasco et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005; 26(5):948-968
  2. A. B. Becker and E. M. Abrams. Asthma guidelines: the Global Initiative for Asthma in relation to national guidelines. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2017; 17(2): 99-103