Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Klargjøring av utstyr

Spirometri er en svært reproduserbar og nøyaktig prosedyre hvis undersøkelsen utføres korrekt, noe som er en forutsetning for å kunne stille riktig diagnose og gi god behandling. Før du går i gang må det imidlertid stilles noen krav til selve spirometeret.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-kalibrering.mp4

Utstyret må være godkjent og kvalitetssikret av leverandøren, men det er du som bruker som har det videre ansvaret for at utstyret måler riktige verdier.

Daglig må utstyret kalibreres for volum med en godkjent kalibreringspumpe. Husk å justere for romtemperatur og barometertrykk før kalibreringen starter.

Det er en fordel at programvaren på utstyret har mulighet for å legge alle flow-volum-kurvene oppå hverandre etter hvert som de ulike målingene gjennomføres. Dette både for å luke vekk svak innsats i tillegg til å sikre gode og reproduserbare målinger.