Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Målevariabler

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Norway/no-spirometri-maalevariabler.mp4

Variablene man benytter ved tolkning av spirometri er FVC og FEV1 og forholdet dem imellom, FEV1/FVC ratio, også kalt FEV1/FVC %.

FVC

FVC = forsert vitalkapasitet (differansen mellom TLC og RV) angir det største volum pasienten raskt kan ekshalere etter at lungene er maksimalt fylt med luft. Denne kan leses av på både flow-volum-kurven og volum-tid-kurven. En for lav FVC tyder på liten totalkapasitet eller for stort residualvolum.

FEV1

FEV1 = forsert ekspiratorisk volum i det første sekund er mengde luft man maksimalt kan ekshalere i løpet av det første sekundet. FEV1 er derfor også et hastighetsmål som angir gjennomsnittshastigheten på ekspirasjonsluften i løpet av det første sekundet. FEV1 er bestemt av luftvegsmotstanden og vil alltid være redusert ved obstruksjon. FEV1 kan ikke leses av visuelt på flow-volum-kurven.

FEV1/FVC ratio

Forholdet mellom FEV1 og FVC – såkalt FEV1/FVC ratio eller FEV1/FVC prosent brukes for å angi grad av en eventuell luftveisobstruksjon. Denne ratioen sier noe om hvor stor andel av FVC som kan ekshaleres i løpet av ett sekund. Har pasienten en FEV1/FVC % < 70 %, er pasienter i henhold til GOLD guidelines per definisjon obstruktiv.1 Vær imidlertid oppmerksom på at denne definisjonen ikke gjelder for barn, og kan overestimere obstruksjon hos eldre individer.2  

PEF

PEF = Peak expiratory flow, angir toppstrømshastigheten i ekspirasjonskurven, dvs spissen på volum-kurven. PEF skal helst oppnås innen 0,1 sekund.

TLC

TLC = Total lungekapasitet (summen av FVC og RV)

RV

RV = Residualvolum, angir luftmengden i lungene som er igjen etter en maksimal utånding (TLC – FVC)

Referanser:

  1. B. B. Yawn, B. Thomashaw, D. M. Mannino et al. The 2017 Update to the COPD Foundation COPD Pocket Consultant Guide. Chronic Obstr Pulm Dis 2017; 4(3): 177-185.
  2. R. Pellegrino, G. Viegi, V. Brusasco R.O et al. Interpretative strategies for lung function tests. Eur Respir J 2005; 26(5):948-968