Denne hjemmeside kræver, at JavaScript er aktiveret for at fungere korrekt. Rediger dine indstillinger eller brug en anden browser til at fortsætte.

      

Du forlader nu GSK’s hjemmeside

Ved at klikke på dette link, kommer du til en hjemmeside, som ikke er ejet eller kontrolleret af GSK.

Fortsæt

Gå tilbage

46 {0} - {1} af {2} emner

Forside

GSKpro er udelukkende for sundhedspersonale for at give produkt information, service og support

Samarbejde

Alle lægemiddelvirksomheder er forpligtet til, at offentliggøre navne på de eksterne konsulentvirksomheder der på vegne af lægemiddelvirksomheden, arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere.

Glemt adgangskode

Venligst indtast din e-mailadresse, og du vil herefter modtage en e-mail med en midlertidig adgangskode

Støtte og donationer

GSK kan give støtte til faglige aktiviteter eller konkrete opgaver, såfremt aktiviteterne eller de konkrete opgaver understøtter vores værdier og mission om at hjælpe mennesker til at kunne mere, få det bedre og leve længere.

Ansøg om støtte

Ansøgninger om sponsorat eller støtte til uddannelse kan sendes til vurdering i GSK.

Støtte til patientforeninger

Patientforeninger er patienternes talerør og repræsentanter for den enkelte patient. Vi samarbejder derfor med patientforeningerne om at styrke patienternes stemme.

Støtte til hospitalsafdelinger

GSK støtter relevante udviklings- og informationsprojekter på landets hospitaler. Det er en naturlig konsekvens af vores målsætning om at hjælpe mennesker med at kunne mere, få det bedre og leve længere. Herunder kan du se de projekter GSK har støttet siden 2011.

Vis mere

Ingen resultater for din valgte søgning. Prøv at:

  • kontrollere stavningen af ​​søgeordet
  • skrive et andet søgeord
  • nulstille eller ændre filterindstillingerne (hvis du brugte filtre til denne søgning)