Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Spørsmål og svar om Ellipta

Gå til Lukk Topp

Hvis man ved en feil trekker frem to eller flere doser før man inhalerer, får man da i seg mer enn én dose?

Nei, dersom man ved et uhell trekker frem to eller flere doser før man inhalerer, vil man likevel kun få i seg 1 dose.

Hvordan ivaretas hygiene i forbindelse med sjekking av inhalasjonsteknikk?

Leger som forskriver Ellipta må forsikre seg om at pasienten kan bruke inhalatoren korrekt i henhold til pakningsvedlegget. For å imøtekomme krav til hygiene kan følgende forholdsregler praktiseres:

Hver placeboinhalator skal kun brukes av én person på grunn av mulig risiko for smitte ved feilbruk:

  • Hvis lege / sykepleier/ apotekansatt skal vise teknikk, må disse ha sin egen personlige placebo - Ellipta og vise pasienten riktig teknikk på denne.
  • Pasienten bør demonstrere inhalasjonsteknikk på sin forskrevne Ellipta.
    GSK leverer ut placeboinhalator av Ellipta til legekontor og apotek. Ellipta placeboinhalator kan bestilles her.

Hvordan man kan se/finne ut hvor mange doser som er igjen i Ellipta?

Ellipta har telleverk og pasienten kan tydelig se resterende antall doser i et vindu på siden av inhalatoren. Når det er færre enn 10 doser igjen, blir halve dosetelleren rød for å minne pasienten på å gå på apoteket for å hente en ny pakke Ellipta. Etter at pasienten har brukt den siste dosen, vises tallet 0 på telleverket.

Inneholder Ellipta laktose?

GSK bruker laktose som fortynningsmiddel og bærermolekyl i alle sine pulverinhalatorer. Fordi hver dose kun inneholder mikrogramskonsentrasjoner av det aktive virkestoffet, som også har svært liten partikkelstørrelse, tilsetter man laktose slik at man nøyaktig kan måle opp hver enkelt dose i milligramskonsentrasjoner. I tillegg virker laktose som et bærermolekyl for det aktive virkestoffet og bidrar til å bedre lungedeponeringen. Laktose smaker søtt og fungerer også som en bekreftelse for pasienten på at man har fått i seg en dose.

Laktose monohydrat som benyttes i GSK sine produkter er glutenfritt. Laktosen inneholder melkeproteiner og bør ikke brukes av pasienter som er allergiske mot melkeproteiner. GSK har ikke undersøkt sikkerheten ved laktoseintoleranse. Hver avgitte dose inneholder omtrent 12,5-25 mg laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktose intoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke bruke Ellipta.

Får pasienter med lav inhalasjonskraft tilstrekkelig deponering av virkestoff ved bruk av Ellipta?

Ja: GSK har sjekket ulike inhalasjonsprofiler hos ulike pasienter og testet disse profilene in vitro ved bruk av elektronisk lunge. De dårligste kolspasientene hadde en peak inspiratory flow rate (PIFR) på 43 l/min (Prime 2015), og denne inhalasjonsprofilen hadde tilsvarende lungedeponering som de med høyere PIFR-verdier (Hamilton 2015). Det betyr at selv pasienter med meget dårlig lungefunksjon sikres adekvat levering av legemiddel til lungene. Kliniske studier på kols inkluderte også pasienter med alvorlig kols (Dransfield 2013, Donohue 2013).

Er det gjort sammenligninger mellom Ellipta og andre inhalatorer?

Ja. Pasientpreferanse og feilbruk er evaluert i flere studier hvor ulike inhalatorer er sammenlignet, hvor både pasienter og friske frivillige har vært inkludert. I disse studiene er det vist at Ellipta foretrekkes og feilbruken er lav (Komase 2014, Svedsater 2013).

Hvordan er Ellipta laget?

Ellipta inneholder to separate, laminerte bærestrimler av aluminiumsfolie som tillater kombinasjon av substanser med ulike kjemiske egenskaper i én og samme inhalator. Ellipta er utviklet for å kunne levere 30 forhåndstilmålte doser fra to bærestrimler samtidig. Ved aktivering, frigjøres dosen like under munnstykket, slik at pasienten enkelt skal kunne inhalere dosen. For en detaljert beskrivelse av Ellipta inhalatorens oppbygning, se video.

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/GSKpro/Norway/respiratory-ellipta-fly-apart-video-edited.mp4

Referanser:

  1. Donohue JF Maleki-Yazdi MR, Kilbride S, et al. Efficacy and safety of once-daily umeclidinium/vilanterol 62.5/25 mcg in COPD. Respir Med. 2013;107(10):1538-46.[Pubmed]
  2. Dransfield MT, Bourbeau J, Jones PW et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials.Lancet Respir Med. 2013;1(3):210-23. [Pubmed]
  3. Hamilton M, Leggett R, Pang C, Charles S, Gillett B, Prime D. In Vitro Dosing Performance of the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler Using Asthma and COPD Patient Inhalation Profiles Replicated with the Electronic Lung (eLung™). J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 498-506. [Pubmed]
  4. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA® dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1365-75. [Pubmed] [Fulltekst]
  5. Prime D, De Backer W, Hamilton M et al. Prime D, de Backer W, Hamilton M et al. Effect of Disease Severity in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Inhaler-Specific Inhalation Profiles Through the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 486-97. [Pubmed]
  6. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the Ellipta dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72 [Pubmed]