Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Lunge og allergi

GSKs oppgave er å forske frem og utvikle medisiner som hjelper folk til å klare mer, føle seg bedre og leve lenger. Vi setter pasienten i sentrum for all vår virksomhet, og har forpliktet oss til å forbedre livene til de som lever med astma, kols og andre luftveisrelaterte sykdommer.