Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Spørsmål og svar om inhalasjonsaerosol

Hvordan man kan se/finne ut hvor mange doser som er igjen av Ventoline/Flutide/Serevent inhalasjonsaerosol?1-4

Det er dessverre ikke telleverk på Ventoline/Flutide/Serevent inhalasjonsaerosol (i motsetning til Seretide inhalasjonsaerosol), noe som gjør at det er vanskelig å vite når beholderen er tom. For å få en indikasjon på om det er mer legemiddel igjen, kan man trekke sylinderen ut av hylsen, riste på sylinderen og få en følelse av om det er mye eller lite igjen i sylinderen. Jo mer flytende væske det er i beholderen, jo mer legemiddel inneholder beholderen også. Er man i tvil, kan man spraye en dose ut i luften og se om mengden som kommer ut er normalt kraftig (som når en tester beholderen før første dose). Så lenge det kommer en vanlig spraydose ut er det også legemiddel igjen, dersom sprayen er brukt korrekt med risting før hver bruk.

Inhalasjonsaerosolen inneholder en flytende væske (gass under trykk) og virkestoff. Mengden flytende væske er tilpasset antallet doser som skal trykkes ut av beholderen. Vi kan garantere at beholder med 120 doser avgir minst 120 doser, og en beholder med 200 doser avgir minst dette. Vanligvis er det ca 10 % overskudd av medisin i en boks. Det er imidlertid en bratt ”tapering –off” kurve, dvs. at det går fra full dose til null medisin ganske raskt.

Når bør barnet bruke et inhalasjonskammer sammen med inhalasjonsaerosol?

GINA global strategy for Asthma management and prevention anbefaler følgende:5

  • Fra 0 til 4 år: Inhalasjonsaerosol med inhalasjonskammer med ansiktsmaske
  • Fra 4 til 6 år: Inhalasjonsaerosol med inhalasjonskammer med munnstykke

Fra skolealder kan barnet bruke Diskus pulverinhalator. For barn over 12 år kan også Ellipta brukes.

Hvorfor er det ulikheter i rengjøringsprosedyren for våre inhalasjonsaerosoler?

Det anbefales å ta metallbeholderen ut av inhalatoren for Ventoline (salbutamol) og deretter skylle inhalatoren med vann. Dette gjelder ikke for Seretide, Serevent og Flutide inhalasjonsaerosol. Grunnen til dette, er at kun salbutamol sulfat (virkestoffet i Ventoline) er vannløselig. Derfor bør metallbeholderen fjernes før inhalatoren skylles med vann slik at vann ikke kommer i kontakt med ventilen og virkestoffet i metallbeholderen. Siden virkestoffet er vannløselig så vil inhalatoren (uten metallbeholderen) nettopp bli ren ved å holde den under rennende vann. For Seretide, Flutide og Serevent så skal ikke metallbeholderen fjernes fra inhalatoren, men ved rengjøring anbefales det å tørke innsiden og utsiden av munnstykket med en tørr klut eller papirtørkle da virkestoffene ikke er vannløselige.

Kan pasienten ta med seg sin inhalasjonsaerosol mot astma/kols på ferie til varmere strøk (over 25-30 grader C)?

Ja, man kan fint ta med seg sin inhalasjonsaerosol på ferie til varmere strøk. Den må imidlertid ikke oppbevares over lengre tid i temperaturer over 25-30 C (avhengig av hvilket legemiddel det gjelder). Det er viktig at man unngår å legge inhalasjonsaerosolen i direkte sollys. Ha den gjerne i en væske/bag eller lignende slik at den beskyttes godt mot direkte sollys.

Referanser:

  1. Ventoline Ventoline inhalasjonsaerosol pakningsvedlegg 
  2. Flutide inhalasjonsaerosol pakningsvedlegg 
  3. Serevent inhalasjonsaerosol pakningsvedlegg 
  4. Seretide inhalasjonsaerosol pakningsvedlegg
  5. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2017. Available from: www.ginasthma.org (accessed 27 Oct 2017)