Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Ellipta, praktisk bruk

Se video som viser praktisk bruk av Ellipta

Ellipta er spesifikt utviklet med tanke på enkelhet og feilfri bruk. Basert på innspill fra pasienter som brukte Diskus (GSKs mest brukte inhalator), har vi utviklet en bedre inhalator 12 der dosen klargjøres med kun ett betjeningstrinn, og hvor telleverket er tydeligere.

GSKs inhalasjonspreparater med dosering én gang daglig administreres via Ellipta.

Ellipta inneholder to laminerte strimler med 30 doser. 3

Ellipta klargjør dosen med ett betjeningstrinn: Når pasienten åpner dekselet og hører et tydelig ”klikk”, frigjøres én dose i hver strimmel, og begge virkestoffene klargjøres for inhalasjon. Etter inhalasjon lukkes dekselet. 3

Pasienten kan tydelig se resterende antall doser i et vindu foran på inhalatoren. Når det er færre enn 10 doser igjen, blir halve dosetelleren rød. Etter at pasienten har brukt den siste dosen, vises tallet 0. 3

Se video som viser hvordan Ellipta er laget (animasjon)

Enkelhet

I en undersøkelse blant astmapasienter som deltok i kliniske studier med Ellipta, brukte 95 % (1000/1049) av pasientene Ellipta på riktig måte etter én demonstrasjon. 1

Riktig bruk vedvarte gjennom studien, og pasientene hadde ikke behov for å lese veiledningen til Ellipta etter at den var blitt demonstrert én gang. Dette viser at Ellipta er enkel å bruke, med potensielt mindre feilbruk enn andre inhalatorer.

Konsistens i dosering

Ellipta er utformet slik at pasienter med nedsatt lungefunksjon skal få korrekt dose av legemiddelet. Inhalasjonsprofilen på både friske forsøkspersoner og pasienter med henholdsvis kols og astma er undersøkt. 4

Her ble det vist at pasientene oppnådde en tilstrekkelig luftstrømshastighet (> 43 l/min) gjennom Ellipta. Det betyr at selv pasienter med meget dårlig lungefunksjon sikres adekvat levering av legemiddel til lungene.

Ellipta sammenlignet med andre inhalatorer

Pasientpreferanse og feilbruk er evaluert i flere studier hvor ulike inhalatorer er sammenlignet, hvor både pasienter og friske frivillige har vært inkludert. I disse studiene er det vist at Ellipta foretrekkes og feilbruken er lav. 25

Mer informasjon

Ellipta, spørsmål og svar

Følgende legemidler fås i Ellipta:

Anoro Ellipta
Relvar Ellipta
Incruse Ellipta 
Trelegy Ellipta

Referanser:

  1. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C, Bleecker ER. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14019. doi: 10.1038/npjpcrm.2014. [Fulltekst]
  2. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ElliptaTM dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72 [Pubmed]
  3.  Relvar Ellipta preparatomtale (SPC)
  4. Prime D, De Backer W, Hamilton M et al. Effect of Disease Severity in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Inhaler-Specific Inhalation Profiles Through the ELLIPTA® Dry Powder Inhaler. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv 2015; 28(6): 486-97. [Pubmed]
  5. Komase Y, Asako A, Kobayashi A, Sharma R. Ease-of-use preference for the ELLIPTA® dry powder inhaler over a commonly used single-dose capsule dry powder inhaler by inhalation device-naïve Japanese volunteers aged 40 years or older. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9:1365-75. [Pubmed] [Fulltekst]