Du forlater nå GSKs nettsider

Denne lenken tar deg til en nettside som ikke tilhører GSK. GSK er ikke ansvarlig for, går ikke god for og aksepterer intet ansvar for informasjon eller meninger på nettsteder til tredjeparter

Fortsett

Tilbake

Oppfølging av pasienten

Gå til Lukk Topp

KOLS-test (COPD Assessment Test™, CAT)

www.kolstest.no

Kols vurderingstest (COPD Assessment Test, CAT) er et validert livskvalitetsskjema for personer med kols.

Testen er utviklet for å bedømme hvor mye kols påvirker pasientens velvære og daglige liv.

CAT anbefales nå brukt i nasjonale og internasjonale kols-retningslinjer.

Kols vurderingstest (CAT) er enkel å bruke, og kan hjelpe pasienten til å få innblikk for å mestre sin sykdom på en bedre måte.

Tilby dine pasienter AstmaKontrollTesten

Tilgjengelig her: www.asthmacontroltest.com

Visste du at…

  • 76 % av astmapasienter ikke har sykdommen under kontroll, til tross for bruk av vedlikeholdsmedisin? 1
  • 90 % av astmapasienter forventer å ha symptomer i hverdagen? 2

Medisinske eksperter er enige om at astmakontroll er en viktig faktor for å bestemme hvilken behandling som er nødvendig.

AstmaKontrollTesten er laget av medisinske eksperter innen astma, og vitenskapelig testet på hundrevis av astmatikere. Testen gir astmatikere, leger og sykepleiere et nyttig verktøy som kan hjelpe til med å bestemme hvilken behandling som kreves.

Testen består av 5 spørsmål som kan fylles ut online eller offline. Det tar ca 30 sekunder å svare.

Dette er et enkelt verktøy som kan være et hjelpemiddel for å forstå graden av astmakontroll hos dine astmapasienter, samt velge riktig behandling.

Tilby dine pasienter AstmaKontrollTesten nå: www.asthmacontroltest.com

Lenkesamling

 
GOLD Guidelines The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) works with health care professionals and public health officials to raise  awareness of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and to improve prevention and treatment of this lung disease for patients around the world.
Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging av personer med kols Helsedirektoratet.
Retningslinjedokumenter for kols inneholder informasjon om: Legemiddelbehandling. Forebyggende tiltak, egenmestring og rehabilitering. Fysioterapi og trening. Ernæring, røykeslutt, psykisk helse og sexologi. Praktiske råd til pasientene.
GINA Guidelines GINA is one of the founding participants in the World Health Organization's Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). The goal of this effort is to improve collaboration between already existing governmental and non-governmental programs against chronic respiratory diseases.
ARIA Guidelines
The ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) initiative aims to educate and implement evidence-based management of allergic rhinitis in conjunction with asthma worldwide.
European Respiratory Society ERS is the leading professional organisation in its field in Europe. Mission: ERS seeks to alleviate suffering from respiratory disease and promote lung health through research, sharing of knowledge and through medical and public education
American Thoracic Society American Thoracic Society, ATS, has grown into an international society with more than 15,000 members. Mission: To improve health worldwide by advancing research, clinical care and public health in respiratory disease, critical illness and sleep disorders.
Statens Legemiddelverk Legemiddelverket er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Statens legemiddelverk skal sikre at alle legemidler som blir brukt i Norge har god kvalitet, er trygge å bruke og har ønsket virkning.
www.felleskatalogen.no Felleskatalogen AS er et heleid datterselskap av Legemiddelindustrien (LMI). LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Felleskatalogen AS er utgiver av Felleskatalogen over farmasøytiske preparater markedsført i Norge og Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen (Veterinærkatalogen).
Norsk helseinformatikk NHI.no - Norges største helsenettside. Basert på Nordens mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell (Norsk Elektronisk Legehåndbok).
Helsedirektoratet – helsenorge.no Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og informasjon om helse, sykdom, behandling og rettigheter. Innholdet leveres av ulike organisasjoner i helsesektoren, som har ansvar for at innholdet er oppdatert og holder faglig kvalitet. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. Helsedirektoratet. 
Tidsskrift for den Norske Legeforening Tidsskrift for Den norske legeforening er både et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for Den norske legeforening. 
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. 
NAAF, Norges Astma- og Allergiforbund NAAF er en intersseorganisasjon som jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Referanser:

  1. Price D, Dale P, Elder E et al. Types, frequency and impact of asthma triggers on patients' lives: a quantitative study in five European countries. J Asthma. 2014 Mar;51(2): 127-35.
  2. Bellamy D, Harris T. Poor perceptions and expectations of asthma control: results of the International Control of Asthma Symptoms (ICAS) survey of patients and general practitioners. Prim Care Respir J. 2005 Oct;14(5): 252-8.