Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Změňte životy k lepšímu pomocí přípravku Nucala, který významně snižuje výskyt exacerbací


Pacientům s těžkým astmatem by přípravek Nucala mohl díky účinné a trvalé ochraně pomoci k návratu do života. 1-5

Pomoc pacientům

Užitečné tipy, nástroje a zdroje pro vaše dospělé pacienty, kteří jsou léčeni přípravkem Nucala.

Literatura

  1. Ortega HG et al. N Engl J Med 2014; 371:1198-1207.
  2. Chupp GL et al. Lancet Respir Med 2017; 5:390–400.
  3. Ortega HG et al. Lancet Respir Med 2016; 4:549-556.
  4. Albers FC et al. Durability of clinical response following long-term treatment with mepolizumab in patients with severe eosinophilic asthma: the COLUMBA study. Poster presented at ATS 2018.
  5. Khatri S. et al. J Allergy Clin Immunol. 2019 May;143(5):1742-1751.e7. doi: 10.1016/j.jaci.2018.09.033. Epub 2018 Oct 23.
  6. Nucala, SmPC 2020

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

SPC přípravků

Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.