Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Duben 2021

Co je a co není FENO?
Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu?

Videokurz: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Kurz, který připravil doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., z Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze, obsahuje komplexní informace o problematice − počínaje popisem mechanismu produkce NO epitelovými buňkami respirační sliznice a konče praktickým využitím jeho měření u pacientů s astmatem a dalšími alergickými chorobami dýchacích cest. Bohatá grafická dokumentace uspokojí i zájemce o detailní objasnění reakcí na molekulární úrovni. Na druhé straně jsou k dispozici ryze praktické výstupy s porovnáním výpovědní hodnoty vyšetření různých biomarkerů u astmatu. Jsou diskutována interpretační úskalí v praxi snadno dostupných ukazatelů − počtu eozinofilních leukocytů v periferní krvi a hladiny FENO − a zdůrazněn význam těchto, někdy opomíjených, a přitom velmi důležitých základních vyšetření napomáhajících k určení fenotypu onemocnění.

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023