Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Fiktivní pacient pro ilustrační účely
Když těžké eozinofilní astma vyvede život z rovnováhy, Nucala ho vrací zpět do normálu.

Nucala je anti-IL5 přípravek s údaji o bezpečnosti za 4,8 roku klinických hodnocení těžkého eozinofilního astmatu1

Tato stránka obsahuje data z reálné praxe. Obrázky a profily pacientů slouží pouze pro ilustrační účely. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek.2

Změňte životy k lepšímu pomocí přípravku Nucala, který významně snižuje výskyt exacerbací1,3†

Studie REALITI-A

Redukci exacerbací* i dávek kortikosteroidů potvrzuje reálná praxe3

Studie REALITI-A Studie REALITI-A

Data pro redukci OCS jsou dostupné u 159 pacientů. Dosažený medián redukce dávky OCS (21-24 týden) byl 52 % a snížení bylo udrženo i v týdnu 53-56.
34 % (n=43/125) pacientů mohlo ukončit užívání OCS zcela.
*Definováno jako zhoršení astmatu vyžadující nasazení systémových kortikosteroidů a/nebo návštěvu pohotovosti a/nebo hospitalizaci
**52% je medián snížení průměrné denní dávky OCS

Studie COSMEX

Obnovte u svých pacientů rovnováhu prostřednictvím setrvalého snížení dávek OCS1

Nucala (n = 20); 11,3 mg/den (výchozí hodnota) vs. 1,3 mg/den (128. týden). Výsledky jsou popisné.
Jsou uvedeny souhrnné údaje u 95 pacientů s ≥128 týdny nepřetržitého sledování ve studiích SIRIUS/MENSA, COSMOS a COSMEX s ≤12 týdny mezi poslední dávkou ve studii COSMOS a první dávkou ve studii COSMEX (SIRIUS: placebo [n = 24], Nucala [n = 71]). Skupina s přípravkem Nucala ve studii MENSA zahrnuje pacienty jak se 100mg SC dávkami, tak se 75mg IV dávkami (75mg IV dávka není schválenou dávkou přípravku Nucala).

Nucala: Mechanismus působení

Vysvětlivky

CI, interval spolehlivosti; ED, pohotovost; OCS, perorální kortikosteroidy

Reference:

  1. Khurana S et al. Clin Ther 2019; 41:2041-2056
  2. Nucala SPC, 2021.
  3. GlaxoSmithKline, Data on file: Study 204959
  4. Bel EH et al. Oral glucocorticoid-sparing effect of mepolizumab in eosinophilic asthma. N Engl J Med 2014; 371:1189–1197
  5. Lugogo N;Clinical Therapeutics;2016;38;2058-2070

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
SPC přípravků
Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let1.
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-210002 | Srpen/2021