Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Přípravek Nucala: Jediné jednou měsíčně podávané biologikum schválené pro čtyři eozinofilní onemocnění1

Tezke eozinofilní astma (SEA)

Těžké eozinofilní astma (SEA)

Zjistit více

Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP)

Chronická rinosinusitida s nosní polypózou (CRSwNP)

Zjistit více

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (EGPA)

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou (EGPA)

Zjistit více

Hypereozinofilní syndrom (HES)

Hypereozinofilní syndrom (HES)

Zjistit více

Tato stránka obsahuje data z reálné praxe. Obrázky a profily pacientů slouží pouze pro ilustrační účely. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek a předplněná injekční stříkačka.1

Eozinofilní onemocnění - animace

Přípravek Nucala snižuje hladinu eozinofilů v krvi na normální zdravou hladinu u čtyř eozinofilních onemocnění2–5

Těžké eozinofilní astma (SEA)

Těžké eozinofilní astma (SEA)

Chronická rinosinusitida s nosními polypy (CRSwNP)

Chronická rinosinusitida s nosními polypy (CRSwNP)

Eozinofilní granulomatóza s polyagiitidou (EGPA)

Eozinofilní granulomatóza s polyagiitidou (EGPA)

Hypereozinofilní syndrom (HES)

Hypereozinofilní syndrom (HES)

Zjistěte, jak může Nucala pomoci snížit, nebo zcela eliminovat používání OCS u Vašich pacientů

DATA Z REÁLNÉ PRAXE

Jsou Vaši pacienti vhodní pro léčbu Nucalou?

Úhradové podmínky

Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu. Pro splnění podmínek úhrady je nutné dokumentovat těžkou exacerbaci návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu – nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci.

Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících.

V případě, že užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednisonu denně po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby, je nutný průkaz výše uvedené eozinofilie v periferní krvi v průběhu 12 měsíců před zahájením systémové kortikoterapie.

Léčba mepolizumabem se vyhodnocuje po každých 12 měsících léčby a bude ukončena u pacientů, u kterých:

 • nedojde k poklesu počtu těžkých exacerbací alespoň o 50 % u pacientů s nejméně 4 těžkými exacerbacemi astmatu v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě nebo
 • nedojde ke klinicky významnému snížení dávek perorálních kortikosteroidů při udržení nebo zlepšení kontroly astmatu.

Management pacienta

s podezřením na obtížně léčitelné astma (OLA)1

Máte ve své ordinaci pacienta, který:

 • Dobře spolupracuje?
 • Užívá léčbu dle GINA včetně vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů a LABA a má správnou inhalační techniku?
 • Dodržuje režimová opatření a přesto v posledních měsících má astma pod nedostatečnou kontrolou?
 • Je u něj zvažována trvalá léčba systémovými kortikosteroidy?
 • Nebo již užívá trvale nebo téměř trvale udržovací dávku systémových kortikosteroidů?

Provedli jste u pacienta následující vyšetření a opatření?

 • Kontrola techniky inhalace a užívání léčby.
 • Anamnéza a fyzikální vyšetření včetně zdokumentovaných těžkých exacerbací.
 • Spirometrie + bronchodilatační test.
 • Test kontroly astmatu.
 • RTG plic.
 • Základní laboratoř (KO+DIF) včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek a eozinofilů (včetně zaznamenání historické hodnoty před nasazením systémových kortikosteroidů).
 • Alergologicko-imunologické vyšetření.
 • ORL vyšetření.
 • Odstraněny vlivy relevantních spouštěčů astmatu (profesní astma, aspirin/NSA, režimová opatření), vyšetřeny komorbidity (např. GERD).
 • Maximální léčba rhino-sinusitidy dle ORL.
Management pacienta

Odešlete pacienta ke konzultaci na pracoviště Národního centra pro těžké astma!

Vysvětlivky

Exacerbace je definována jako zhoršení astmatu vyžadující nasazení systémových kortikosteroidů a/nebo návštěvu pohotovosti a/nebo hospitalizaci.

Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem.1

Přípravek Nucala je obecně dobře snášen. V klinických hodnoceních měl přípravek Nucala oproti placebu podobný výskyt nežádoucích příhod s výjimkou různých typů reakcí v místě injekce (8 % vs. 3 %), které se objevovaly hlavně u prvních 3 injekcí.1

Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek a předplněná injekční stříkačka.1

Reference

 1. Nucala SPC říjen 2022
 2. Khatri S, Moore W, Gibson PG, et al. Assessment of the long-term safety of mepolizumab and durability of clinical response in patients with severe eosinophilic asthma. J Allergy Clin Immunol. 2019 May;143(5):1742–1751.
 3. Han JK, Bachert C, Fokkens W, et al. Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (SYNAPSE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Respir Med. 2021:S2213-2600(21)00097-7.
 4. GlaxoSmithKline. Data on File: 2020N442969_00. REF-201251.
 5. Roufosse F, Kahn JE, Rothenberg ME, et al. Efficacy and safety of mepolizumab in hypereosinophilic syndrome: A phase III, randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(6):1397–1405.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčby těžkého refrakterního eosinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refrakterního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-230002 | Duben 2023