Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Příběhy o léčbě pacientů

Pro pacienty s těžkým astmatem je přípravek Nucala přínosný již nyní. Jenna a Gregg mají navzdory těžkému astmatu pocit, že se vrátili do života.

Představujeme vám typy pacientů, pro něž by přípravek Nucala mohl být přínosem

Profily následujících pacientů jsou smyšlené případy*, které jsme pro vás připravili jako příklady pacientů s těžkým eosinofilním refrakterním astmatem.

Předtím, než u pacientů diagnostikujete těžké astma, měli byste se ujistit, zda pacient skutečně užívá léky na astma, které mu byly předepsány, a zda byly správně diagnostikovány a léčeny případné komorbidity. 1

Chcete-li začít, klikněte na pacienta

Vysvětlivky:

*Fiktivní pacient pouze pro účely diskuse.

Literatura:

  1. Nucala SmPC, 2019.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline

Lék podléhá dalšímu sledování, případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.

SPC přípravků

Příbalové informace

© 2021 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Přípravek Nucala je indikován jako doplňková léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let. 1

U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.

U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.