Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

NA

Nucala: Jediný anti-IL 5 přípravek schválený k léčbě pacientů s EGPA1,2,3,4

Nucala je indikována jako přídatná léčba u pacientů ve věku 6 a více let s eozinofilní granulomatózou s polyangiitidou (EGPA).

EGPA je onemocnění, při kterém mají pacienti v krvi a tkáních příliš mnoho eosinofilů (druh bílých krvinek) a zároveň trpí určitou formou vaskulitidy, tedy zánětem cév. Toto onemocnění nejčastěji postihuje plíce a vedlejší nosní dutiny, ale často postihuje i další orgány, například kůži, srdce a ledviny.
Přípravek Nucala může dostat tyto příznaky EGPA pod kontrolu a oddálit jejich vzplanutí. Tento přípravek může také pomoci snížit denní dávku perorálních kortikosteroidů potřebnou pro udržení příznaků pod kontrolou.

Klinické projevy

Klinické projevy EGPA se liší v závislosti na postižení orgánů, ty mohou způsobit vážné příznaky, které mohou být život ohrožující.

NA

Zjistěte, jak může Nucala pomoci snížit, nebo zcela eliminovat používání OCS u Vašich pacientů..

DATA Z REÁLNÉ PRAXE

Nucala: Mechanismus účinku u eozinofilní granulomatózy s polyangiitidou (EGPA)

Reference

  1. Nucala SPC říjen 2022
  2. Wechsler ME, Akuthota A, Jayne D, et al. Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis. N Engl J Med. 2017;376:1921–1932.
  3. Steinfeld J, Bradford ES, Brown J, et al. Evaluation of clinical benefit from treatment with mepolizumab for patients with eosinophilic granulomatosis with polyangiitis. J Allergy Clin Immunol. 2019;143(6):2170–2177
  4. Wechsler ME, Akuthota A, Jayne D, et al. Mepolizumab or Placebo for Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis. N Engl J Med. 2017;376(20):1921–1932. (supplementary appendix).

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčby těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na
www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci eosinofilní granulomatózy s polyangiitidou schválen jako doplňková léčba u pacientů ve věku 6 let a starších.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 300 mg s.c.
U pacientů ve věku 6-11 let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c. u pacientů s tělesnou hmotností < 40 kg a 200mg s.c. u pacientů s tělesnou hmotností ≥ 40 kg.

PM-CZ-MPL-WCNT-230005 | Duben 2023