Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Pohled experta - Nucala

Níže můžete shlédnout záznamy přednášek z oblasti těžkého astmatu ze symposií a workshopů společnosti GSK.

Srpen 2022

Systémový zánět při obezitě a těžkém astmatu - treatable trait?

Videoeditorial: MUDr. Aneta Opravilová
Plicní klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice
Na Bulovce

Červen 2021

Astma, obezita, komorbidity

Videoeditorial: MUDr. Lucie Heribanová
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Duben 2021

Co je a co není FENO?

Videokurz: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce, Praha

16.3.2021

Těžké astma v těžké době

Videoeditorial: Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Klinika pneumologie a fiziologie LK UK a FN Plzeň

24.9.2020

Klinické zkušenosti, praktické aspekty a nedořešené otázky v těžkém astmatu III.

Přednáška: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha

Vysvětlivky

Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem.1

Přípravek Nucala je obecně dobře snášen. V klinických hodnoceních měl přípravek Nucala oproti placebu podobný výskyt nežádoucích příhod s výjimkou různých typů reakcí v místě injekce (8 % vs. 3 % ), které se objevovaly hlavně u prvních 3 injekcí.2

Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek.1

OCS, perorální kortikosteroidy; SC, podkožní

Reference

  1. Nucala SPC říjen 2022
  2. Khurana S et al. Clin Ther 2019; 41:2041-2056

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku na www.gskkompendium.cz nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline s.r.o.
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2022 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refrakterního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let1.
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023