Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Pohled experta

Únor 2024

Role RSV u exacerbací

Přednáška: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
Ústav pediatrie, Jesseniova lékářská fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislavě

Říjen 2023

Sledované biomarkery u astma bronchiale

Astma bronchiale je chronické heterogenní onemocnění, které je provázeno chronickým zánětem T2-low nebo T2- high. U pacientů s převažující zánětlivou reakcí typu 2 patří mezi hlavní biomarkery zvýšený počet eozinofilů a jejich mediátorů, celkové a specifické IgE, ECP, FENO nebo periostin. Správná počáteční diagnostika, určení fenotypu a endotypu pacienta dle biomarkerů je základem pro nastavení adekvátní terapie biologickou léčbou a může předcházet změnám biologik či nedůvěře pacienta.

Říjen 2023

Eozinofily ve sputu u těžkého astma bronchiale (jejich subtypy a biologická léčba)

Článek: MUDr. Tomáš Slisz
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF a Thomayerova nemocnice, Praha

Eozinofily ve sputu u těžkého asthma bronchiale

Srpen 2022

Systémový zánět při obezitě a těžkém astmatu - treatable trait?

Videoeditorial: MUDr. Aneta Opravilová
Plicní klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice
Na Bulovce

Červen 2021

Astma, obezita, komorbidity

Videoeditorial: MUDr. Lucie Heribanová
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

Duben 2021

Co je a co není FENO?

Videokurz: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce, Praha

16.3.2021

Těžké astma v těžké době

Videoeditorial: Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD. Klinika pneumologie a fiziologie LK UK a FN Plzeň

24.9.2020

Klinické zkušenosti, praktické aspekty a nedořešené otázky v těžkém astmatu III.

Přednáška: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice Praha

Reference

  1. Nucala SPC říjen 2022
  2. Khurana S et al. Clin Ther 2019; 41:2041-2056

Nucala je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů, dospívajících a dětí ve věku od 6 let a starších.1
Přípravek Nucala je obecně dobře snášen. V klinických hodnoceních měl přípravek Nucala oproti placebu podobný výskyt nežádoucích příhod s výjimkou různých typů reakcí v místě injekce (8 % vs. 3 %), které se objevovaly hlavně u prvních 3 injekcí.2

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023