Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Červen 2021

Astma, obezita, komorbidity
Jak to spolu souvisí aneb správnou léčbou na cestě k rovnováze

Videoeditorial: MUDr. Lucie Heribanová
Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice

MUDr. Lucie Heribanová z Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze v následujícím videu představuje přístup k pacientům s těžkým astmatem, kteří jsou často zatíženi různými plicními a mimoplicními komorbiditami. Profily komorbidit se liší u jednotlivých skupin astmatiků, jejich ovlivnění přispívá k úspěchu léčby astmatu. Diskutován je vliv komorbidit na patofyziologii a biomarkery astmatu a význam individuálního terapeutického přístupu k pacientům v centrech pro léčbu těžkého astmatu a ambulancích. Dále se dozvíte, jak s pacientem komunikovat možnosti biologické léčby a jak včasná biologická léčba může zabránit vzniku rozvoje dalších závažných stavů spojených užíváním systémových kortikosteroidů a eozinofílií.

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023