Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

NA

Nucala: Konzistentní účinnost u těžkého eozinofilního astmatu1,2

Nucala je indikována jako přídatná léčba těžkého refrakterního eozinofilního astmatu (SEA) u dospělých pacientů, dospívajících a dětí ve věku od 6 let a starších1

Tato stránka obsahuje data z reálné praxe. Obrázky a profily pacientů slouží pouze pro ilustrační účely. Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem. Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek a předplněná injekční stříkačka.3

Jsou Vaši pacienti vhodní pro léčbu Nucalou?

Úhradové podmínky

Těžká exacerbace astmatu je definována jako nutnost podání nebo navýšení léčby systémovými kortikosteroidy na dobu tří a více dnů pro zhoršení příznaků astmatu a zahrnuje i podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu. Pro splnění podmínek úhrady je nutné dokumentovat těžkou exacerbaci návštěvou zdravotnického zařízení v jejím průběhu, a to i v případě podání/navýšení systémové kortikoterapie dle domácího léčebného plánu – nepostačuje pouhé uvedení informace pacienta o již proběhlé exacerbaci.

Dlouhodobá systémová kortikoterapie je definována jako užívání systémových kortikosteroidů z indikace astmatu v souhrnu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících.

V případě, že užívají perorální kortikosteroidy v dávce ekvivalentní nejméně 5 mg prednisonu denně po dobu alespoň 6 měsíců před zahájením léčby, je nutný průkaz výše uvedené eozinofilie v periferní krvi v průběhu 12 měsíců před zahájením systémové kortikoterapie.

Léčba mepolizumabem se vyhodnocuje po každých 12 měsících léčby a bude ukončena u pacientů, u kterých:

 • nedojde k poklesu počtu těžkých exacerbací alespoň o 50 % u pacientů s nejméně 4 těžkými exacerbacemi astmatu v průběhu 12 měsíců před zahájením léčby navzdory vysokým denním dávkám inhalačních kortikosteroidů a přidané udržovací léčbě nebo
 • nedojde ke klinicky významnému snížení dávek perorálních kortikosteroidů při udržení nebo zlepšení kontroly astmatu.

Management pacienta

s podezřením na obtížně léčitelné astma (OLA)1

Máte ve své ordinaci pacienta, který:

 • Dobře spolupracuje?
 • Užívá léčbu dle GINA včetně vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů a LABA a má správnou inhalační techniku?
 • Dodržuje režimová opatření a přesto v posledních měsících má astma pod nedostatečnou kontrolou?
 • Je u něj zvažována trvalá léčba systémovými kortikosteroidy?
 • Nebo již užívá trvale nebo téměř trvale udržovací dávku systémových kortikosteroidů?

Provedli jste u pacienta následující vyšetření a opatření?

 • Kontrola techniky inhalace a užívání léčby.
 • Anamnéza a fyzikální vyšetření včetně zdokumentovaných těžkých exacerbací.
 • Spirometrie + bronchodilatační test.
 • Test kontroly astmatu.
 • RTG plic.
 • Základní laboratoř (KO+DIF) včetně diferenciálního rozpočtu bílých krvinek a eozinofilů (včetně zaznamenání historické hodnoty před nasazením systémových kortikosteroidů).
 • Alergologicko-imunologické vyšetření.
 • ORL vyšetření.
 • Odstraněny vlivy relevantních spouštěčů astmatu (profesní astma, aspirin/NSA, režimová opatření), vyšetřeny komorbidity (např. GERD).
 • Maximální léčba rhino-sinusitidy dle ORL.
Management pacienta

Odešlete pacienta ke konzultaci na pracoviště Národního centra pro těžké astma!

Seznamte se s Terezkou, která bojuje s těžkým eozinofilním astmatem*
Věk: 8 let

NA

      PACIENTKA SI STĚŽUJE NA:

 • Kašel bránící spánku
 • Ztížené dýchání ovlivňující cvičení
 • Přetrvávající příznaky způsobující zameškání školní docházky
NA

      ANAMNÉZA:

 • Trvání astmatu: 2 roky
 • 3 exacerbace za poslední rok,
  1 vyžadující hospitalizaci

      SOUČASNÉ LÉKY NA ASTMA:

 • Vysokodávkový ICS/LABA
 • Salbutamol podle potřeby
NA

      VÝSLEDKY SPIROMETRIE:

 • FEV1: 64 % náležité hodnoty
 • Poměr FEV1 / FVC: 0.70

      LABORATORNÍ VÝSLEDKY:

 • Počet eozinofilů: 336 buněk/μl
 • Koncentrace IgE: 148 kU/L
NA

„Někdy, když si hraju s kamarády, začnu hodně kašlat a špatně se mi dýchá.

Je to nepříjemné, když se to
stane.“*

*Fiktivní profil pacienta vycházející z poznatků o pacientech;4,5 pouze pro ilustraci.
FEV1: usilovný výdechový objem v 1. sekundě; FVC: usilovná vitální kapacita; ICS: inhalační kortikosteroidy; lgE: imunoglobulin E; kU: kilounity; LABA: dlouhodobě působící beta2-agonista; µI: mikrolitr; SEA: těžké eozinofilní astma.

Zjistěte, jak může Nucala pomoci Vašim pacientům se snížením počtu exacerbací.

DATA Z REÁLNÉ PRAXE

REALITI-A - důkazy z reálné praxe

Vysvětlivky

Exacerbace je definována jako zhoršení astmatu vyžadující nasazení systémových kortikosteroidů a/nebo návštěvu pohotovosti a/nebo hospitalizaci.

Přípravek Nucala je indikován jako přídatná léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 let a starších s těžkým refrakterním eozinofilním astmatem.1

Přípravek Nucala je obecně dobře snášen. V klinických hodnoceních měl přípravek Nucala oproti placebu podobný výskyt nežádoucích příhod s výjimkou různých typů reakcí v místě injekce (8 % vs. 3 %), které se objevovaly hlavně u prvních 3 injekcí.1

Doporučená dávka přípravku Nucala je 100 mg subkutánně jednou za 4 týdny u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších: dostupné v předplněném peru, předplněné injekční stříkačce nebo jako lyofilizovaný prášek. Registrovaná dávka přípravku Nucala u dětí ve věku 6-11 let je 40 mg subkutánně jednou za 4 týdny bez ohledu na váhu a je dostupná jako lyofilizovaný prášek a předplněná injekční stříkačka.1

Reference

 1. Nucala SPC říjen 2022
 2. Heaney LG, Perez de Llano L, Al-Ahmad M, et al. Eosinophilic and Noneosinophilic Asthma: An Expert Consensus Framework to Characterize Phenotypes in a Global Real-Life Severe Asthma Cohort. Chest. 2021;160(3):814-830.
 3. GlaxoSmithKline, Data on file: Study 204959
 4. Gupta A, Pouliquen I, Austin D, et al. Subcutaneous mepolizumab in children aged 6 to 11 years with severe eosinophilic asthma. Pediatr Pulmonol. 2019;54:1957-1967.
 5. GlaxoSmithKline. Unpublished draft manuscript of "Mepolizumab for Urban Children with Exacerbation-Prone Eosinophilic Asthma" with data from the MUPPITS-2 study. Data on File: REF-152438.

Nucala je registrovaná ochranná známka koncernu GlaxoSmithKline
Případná podezření na nežádoucí účinky nám prosím hlaste na cz.safety@gsk.com
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění v indikaci léčby těžkého refrakterního eozinofilního astmatu u dospělých pacientů. Před předepsáním léku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku, kterou najdete v Souhrnu údajů o přípravku (SPC) na www.gskkompendium.cz, nebo se obraťte na společnost GlaxoSmithKline, s. r. o.,
Zkrácená informace o přípravku
Příbalové informace

© 2023 Skupina společností GSK nebo držitel licence. Všechny uvedené ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Přípravek Nucala je pro indikaci těžkého refrakterního eozinofilního astmatu schválen jako doplňková léčba u dospělých, dospívajících a dětí ve věku minimálně šesti let.1
U pacientů ve věku 12 a více let je licencován pouze přípravek Nucala 100 mg s.c.
U pacientů ve věku 6–11 let je licencován pouze přípravek Nucala 40 mg s.c.

PM-CZ-MPL-WCNT-230003 | Duben 2023