Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

Srpen 2022

Systémový zánět při obezitě a těžkém astmatu - treatable trait?

Videoeditorial: MUDr. Aneta Opravilová
Plicní klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Na Bulovce

Pacientům, kteří trpí kromě těžkého astmatu i komorbidní obezitou, se v následujícím videu věnuje MUDr. Aneta Opravilová z Plicní kliniky 3. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Na Bulovce. Kromě obecné definice a přehledu fenotypů těžkého astmatu se věnuje hlavně spojení těžkého astmatu a jedné z nejčastějších komorbidit - obezitě. Obézní pacienti mají horší kontrolu astmatu, častější a závažnější exacerbace a nižší odpověď na farmakoterapii onemocnění.

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023