Chystáte se opustit stránky společnosti GSK

Chystáte se opustit stránky společnosti GSK. Kliknutím na tento odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, která není vlastněna a spravována společností GSK a společnost GSK nenese za její obsah odpovědnost.

Pokračovat

Jít zpět

16.3.2021

Těžké astma v těžké době

Videoeditorial: Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD.
Klinika pneumologie a fiziologie LK UK a FN Plzeň

Nejen ambulatní specialisté mající ve své péči pacienty s těžkým astmatem zažívají nelehké časy – nejistota, stres a vyčerpání si nevybírá a jde napříč lékařskými obory. Doc. MUDr. Milan Teřl, PhD., z Kliniky pneumologie a fiziologie LK UK a FN Plzeň se proto ve své přednášce snaží vyzdvihnout i některé dobré zprávy, na něž v dnešní době všichni tolik čekáme. Jednou z nich určitě je, že astma obecně nepředstavuje zvýšené riziko z hlediska infekce SARS-CoV-2 ve srovnání s běžnou populací. Je však třeba znát rizikové faktory důležité pro management onemocnění.

Přednáška se dále věnuje tématům:

  • zhoršený astmatik v době pandemie
  • práce ambulantního pneumologa v době pandemie
  • jak je to s astmatem v době covidu?
  • význam center léčby těžkého astmatu v době pandemie

PM-CZ-MPL-WCNT-210007 | Duben 2023