Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Riktlinjer för astma, KOL och allergisk rinit

(Global Initiative for Asthma) innehåller internationella riktlinjer för behandling och förebyggande av astma. 1

Klicka på länken för att komma till riktlinjerna: GINA riktlinjer

(The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) innehåller internationella strategier för behandling och förebyggande av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 2

Klicka på länken för att komma till årets strategidokument: GOLD riktlinjer

Rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 3

Klicka på länken för att komma till riktlinjerna: KOL riktlinjer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom 4

Klicka på länken för att komma till riktlinjerna: riktlinjer

Referenser

  1. GINA Global Initiative for Asthma. Uppdaterade 2023, http://www.ginasthma.org/
  2. GOLD Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Uppdaterade 2023, www.goldcopd.org
  3.  Läkemedelsverkets rekommendation för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom https://lakemedelsverket.se/kol
  4. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerastmaochkol

Trelegy Ellipta, Relvar Ellipta, Anoro Ellipta, Incruse Ellipta, Nucala, Seretide och Avamys är av GSK registrerade varumärken