Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

AstmaKontrollTest

Erbjud dina patienter att göra AstmaKontrollTest - AKT
Gör testet här: www.asthmacontroltest.com

Visste du att…

  • 76% av astmapatienterna inte är kontrollerade, trots användning av underhållsbehandling 1
  • 90% av astmapatienterna förväntar sig att uppleva symtom i sitt dagliga liv? 2

Medicinska experter är överens om att nivå av astmakontroll är ett viktigt verktyg för att fatta beslut om lämplig astmabehandling. 3

AstmaKontrollTest har tagits fram av medicinska experter på astma och utvärderats i vetenskapliga studier på hundratals astmatiker. Det ger astmapatienterna och deras läkare och sköterskor ett användbart resultat i form av ett nummer som kan hjälpa till att avgöra lämplig behanding. 3

Testet består av 5 frågor som enkelt kan fyllas i online eller på ett papperstest och tar cirka 30 sekunder att fylla i. 3

Detta är ett enkelt verktyg för att förbättra förståelsen för den verkliga nivån av astmakontroll hos dina astmapatienter och för att kunna ge dem rätt behandling. 3

Låt dina patienter göra AstmaKontrollTest nu: www.asthmacontroltest.com
 

Referenser:

  1. Price D, Dale P, Elder E et al. Types, frequency and impact of asthma triggers on patients' lives: a quantitative study in five European countries. J Asthma. 2014 Mar;51(2): 127-35.
  2. Bellamy D, Harris T. Poor perceptions and expectations of asthma control: results of the International Control of Asthma Symptoms (ICAS) survey of patients and general practitioners. Prim Care Respir J. 2005 Oct;14(5): 252-8.
  3. Asthma Control Test www.asthmacontroltest.com