Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Patientfall spirometri

Här finner du fiktiva patientfall och spirometritolkning. Överläkare Per Gustafsson, allergicentrum i Skövde, har författat ner några typfall som han presenterar och diskuterar kring när det gäller trolig diagnos och behandlingsförslag.

Fall 1 Björn 59 år

Andfådd vid gång på slät mark

Fall 2 Daniel 16 år

Orkar inte längre med fotbollsträningen

Fall 3 Johan 51 år

Orkar mer efter rökstopp

Fall 4 Ellinor 47 år

Började röka vid 14 års ålder

Fall 5 Gunnel 48 år

Andfådd och hostar slem vid förkylningar

Fall 6 Fredrik 16 år

Andningssvårigheter vid fotbollsspel

Fall 7 Johan 12 år

Trattbröst och dålig kondition

Fall 8 Morgan 17 år

"Behandlingsresistent astma"

Fall 9 Jonna 13 år

Otillräckligt kontrollerad astma

Fall 10 Amelia 16 år

Astma och normal spirometri i vila

Fall 11 Eva-Lena 45 år

Högt andningshinder

Fall 12 Svante 62 år

Lantbrukare med dyspné

Alla patientfall, 1-12

Samtliga patientfall samlade i ett