Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Produktöversikt

Gå till Stäng Överst

GSK erbjuder ett brett urval av läkemedel inom områdena astma, KOL och allergisk rinit. Vi lägger också stor vikt vid att kunna bidra med utbildning och olika hjälpmedel, så att behandlingen blir enklast möjlig för både läkare och patient.

Nucala

(mepolizumab)

Anti-IL-5-behandling som tillägg för vuxna med svår refraktär eosinofil astma

 • 100 mg administrerat subkutant en gång var fjärde vecka.
Förfylld penna
Förfylld penna

Förfylld penna

Förfylld penna

Förfylld spruta
Förfylld spruta
Trelegy Ellipta packshot

Trelegy Ellipta

(flutikasonfuroat/umekledinium/vilanterol)

* 92/55/22 mikrogram i Ellipta 1 dos dagligen

Läs mer om Trelegy Ellipta

Produktresumé Trelegy Ellipta

 

Relvar Ellipta

(flutikasonfuroat/vilanterol)

Inhalationssteroid/långverkande beta-2-agonist

 • 92 μg/22 μg i Ellipa 1 och 3 x 30 doser
 • 184 μg/22 μg i Ellipta 1 och 3 x 30 doser

Läs mer om Relvar

Produktresumé Relvar Ellipta

Anoro Ellipta

(umeklidinium/vilanterol)

Långverkande muskarinreceptorantagonist/långverkande beta-2-agonist

 • Anoro 55/22 µg i Ellipta 1 och 3 x 30 doser

Läs mer om Anoro

Produktresumé Anoro

Incruse Ellipta

(umeklidinium 55 µg)

Långverkande muskarinreceptorantagonist

 • Incruse 55 µg i Ellipta 1 och 3 x 30 doser

Läs mer om Incruse

Produktresumé Incruse

NA

Seretide Evohaler mite

(salmeterol /flutikasonpropionat)

Långverkande beta-2-agonist/inhalationssteroid

Inhalationsspray Dosering: morgon och kväll

 • 25/50 μg/dos: 120 doser

Seretide är en kombination av Servent och Flutide i en och samma inhalator.

 

Läs mer om Seretide

Produktresumé Seretide

Flutide®

(flutikasonpropionat)

Inhalationssteroid

Inhalationspulver i Diskus Dosering: morgon och kväll

 • 50 μg/dos: 60 doser
 • 100 μg/dos: 60 doser
 • 250 μg/dos: 60 doser
 • 500 μg/dos: 60 doser

Inhalationsspray Dosering: morgon och kväll

 • 50 μg/dos: 120 doser
 • 100 μg/dos: 120 doser
 • 250 μg/dos: 120 doser

Produktresumé Flutide

Serevent®

(salmeterol)

Långverkande beta-2-agonist

Inhalationspulver i Diskus Dosering: morgon och kväll

 • 50 μg/dos: 60 doser

Inhalationsspray Dosering: morgon och kväll

 • 25 μg/dos: 120 doser

 

Produktresumé Serevent

Ventoline®

(salbutamol)

Kortverkande beta-2-agonist

Inhalationspulver i Diskus Dosering: vid behov

 • 50 μg/dos: 60 doser

Inhalationsspray Dosering vid behov, 1-4 gånger om dagen

 • 0,1 mg/dos: 200 doser

Lösning för nebulisator

 • 2 mg/ml: 60 x 2,5 ml
 • 5 mg/ml: 20 ml

Oral lösning

 • 0,4 mg/ml

Tablett

 • 2 mg

Produktresumé Ventoline
 

Avamys®

(flutikasonfuroat)

Kortikosteroid

Behandling av symtom vid allergisk rinit hos vuxna samt barn ≥6 år

Avamys nässpray
27,5 µg/dos 120 doser (flaska m/dospump)

Produktresumé Avamys

Relvar Ellipta, Anoro, Incruse, Nucala, Seretide och Avamys är av GSK registrerade varumärken.