Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Användbara länkar: KOL, astma och allergi

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) arbetar tillsammans med sjukvårdspersonal och hälsovårdsmyndigheter för att öka medvetenheten om KOL, förbättra prevention och behandling för patienter världen över.

GINA (Global Initiative for Asthma) är en av grundarna till Världshälsoorganisationens Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases (GARD). Målet med organisationen är att stärka samarbetet mellan redan befintliga statliga och icke-statliga program, i syfte att minska förekomst, sjuklighet och dödlighet i astma

ERS är den ledande yrkesorganisationen inom detta område i Europa. Mission: ERS vill lindra lidandet i respiratoriska sjukdomar och främja lunghälsa genom forskning, kunskapsspridning och utbildning för sjukvårdspersonal och allmänhet

American Thoracic Society, ATS, har växt till en internationell organisation med över 15 000 medlemmar. Målet: Förbättra hälsan globalt genom att förbättra forskning, klinisk omvårdnad och folkhälsa vad gäller respiratoriska sjukdomar, allvarliga sjukdomar och sömnrubbningar.

Hos Läkemedelsverket kan du ta del av svenska nationella riktlinjer för astma och KOL.