Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Översikt inhalatorer
Gå till Stäng Överst

Parallellt med att utveckla nya läkemedel för behandling av luftvägssjukdomar, fortsätter GSK att utveckla innovativa inhalatorer för att leverera läkemedel.

Studier på patientpreferens, så väl som på hanteringsstudier, är centrala i utvecklandet av nya inhalatorer, för att säkerställa att resultatet blir en inhalator som är enkel att använda, som uppskattas av patienterna, och som möter de tekniska kraven för jämn, felfri administration av läkemedlet.

Här kan du läsa mer om inhalatorer från GSK, se filmer som visar hur de används och läsa vanliga frågor och svar.

Ellipta

Ellipta har utvecklats för att möjliggöra dosering av en rad läkemedel i som tas en gång om dagen i samma slags inhalator.

Ellipta innehåller två blisterremsor med 30 doser. Ellipta är särskilt framtagen för att säkerställa enkelt och felfritt användande. 1-4

Diskus

Det tog ett team om 45 hängivna forskare åtta år att ta fram Diskus från koncept till färdig produkt. Den har vunnit flera internationella utmärkelser:

  • International Society of Pharmaceutical Engineering Award,
  • UK Design Council, Millennium Product Status
  • Queen’s Award for Technological Achievement
  • US Medical Design Excellence Awards, Finals Shortlist

Varje Diskus innehåller 60 färdiguppmätta inhalationer. 5

Evohaler

Evohaler är en inhalationspray som levererar läkemedel med en trycksatt suspension för patienter att andas in genom munnen ner i lungorna. 6Beroende på vilket läkemedel som används i Evohaler, är läkemedlet blandat med annan ingridiens. 6

Referenser:

  1. Kirby S, Zhu C, Kerwin E et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Two Dry Powder Inhalers: More Patients With COPD Prefer Ellipta Compared To Diskus Based On Device-Specific Attributes Am J Respir Crit Care Med 2014:189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrcc-mconference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A3037
  2. Sharma R, Komase Y, Akimoto A et al. Operability Of The ELLIPTA Dry Powder Inhaler: A Comparative Evaluation Of Handling Technique In Inhalation Therapy-Naïve Subjects Am J Respir Crit Care Med 2014;189. http://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm-conference.2014.189.1_MeetingAbstracts.A5693
  3. Svedsater H, Jacques L, Goldfrad C, Bleecker ER. Ease of use of the ELLIPTA dry powder inhaler: data from three randomised controlled trials in patients with asthma. NPJ Prim Care Respir Med. 2014; 24:14019. doi: 10.1038/npjpcrm.2014. [Pubmed]
  4. Svedsater H et al. Qualitative assessment of attributes and ease of use of the ElliptaTM dry powder inhaler for delivery of maintenance therapy for asthma and COPD. BMC Pulm Med 2013;13:72.doi: 10.1186/1471-2466-13-72 [Pubmed]
  5. Seretide Diskus, bipacksedel, www.fass.se
  6. Seretide Evohaler, bipacksedel, www.fass.se