Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

ECLIPSE (Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints)

ECLIPSE är en icke-interventionsstudie för att undersöka de underliggande sjukdomsmekanismerna hos KOL-patienter och identifiera biomarkörer som skulle kunna fungera som surogatmarkörer för att mäta sjukdomsprogression. 1

Referenser

  1. Vestbo J, Anderson W et al. Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate End-points (ECLIPSE). Eur Respir J. 2008; 31(4): 869-73. [PubMed]