Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

CAT - Test för bedömning av KOL

CATestOnline.org

COPD Assessment Test (CAT), är ett validerat livskvalitetstest för personer med KOL. Testet har tagits fram för att kunna bedöma i vilken utsträckning KOL påverkar patientens välbefinnande och dagliga liv. Det är enkelt att använda och kan hjälpa patienten att få bättre kontroll över sin sjukdom.

Användning av CAT rekommenderas i nationella och internationella riktlinjer för diagnostisering och behandling av KOL.