Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Lungforskning

SUMMIT

SUMMIT studerar effekten av Relvar (flutikasonfuroat/ vilanterol) och dess monokomponenter på mortalitet hos KOL-patienter med ökad kardiovaskulär risk och komorbiditet.

ECLIPSE

ECLIPSE är en observationsstudie med övergripande mål att undersöka sjukdomsförloppet vid KOL och faktorer som påverkar detta.

TORCH

I TORCH undersöktes om Seretide (flutikasonpropionat/ salmeterol) kunde reducera mortaliteten vid KOL.

GOAL

GOAL undersökte om det var möjligt att uppnå och
bibehålla astmakontroll, definierad enligt GINA, med Seretide (flutikasonpropionat/ salmeterol)