Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Expertfilmer vid KOL

 
Elliptainhalatorn vid svår KOL - Martin Anderson

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-elliptainhalatorn-vid-svar-kol.mp4


Martin Anderson 

leg. läk. Spec Klinisk Fysiologi

 
Deponering del 1 - Martin Anderson

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-deponering-del-1.mp4


Martin Anderson 

leg. läk. Spec Klinisk Fysiologi

 
Deponering del 2 - Martin Anderson

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-deponering-del-2.mp4


Martin Anderson 

leg. läk. Spec Klinisk Fysiologi

 
FULFIL-studien - Paul Jones

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-fulfil-studien-jones-2021.mp4


Professor Paul Jones berättar om den kliniska betydelsen av Fulfil-studiens resultat i denna videofilm, väl värd att titta på