Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Riktlinjer och guidelines

Nationella och internationella riktlinjer och förslag för att minska klimatpåverkan från patienters hantering och bruk av inhalatorer.

Mars 2023 – Behandlingsrekommendation: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Uppsala, Läkemedelsverket 
I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation, avsnitt 14 Miljöaspekter, på sidan 19, finns ett stycke om klimatsmart inhalatorval: ”De fluorerande drivgaserna för inhalationsläkemedel, norfluran och apafluran, har en miljöpåverkan då de är potenta växthusgaser. Om det är möjligt, bör därför inhalation med pulverinhalatorer eller spraydimma väljas i första hand.

Mars 2020 – Environment and Lung Health Position Statement 2020
British Thoracic Society (BTS) i Storbritannien uppmuntrar förskrivare till hållbar förskrivning av pulverinhalatorer framför sprayinhalatorer med drivgaser.

April 2019 – Patient Decision Aid – Inhalers for asthma
National Insitute for Healthcare Excellence (NICE) i Storbritannien informerar patienter och förskrivare om koldioxidavtrycket vid val av inhalator.
Länk till pdf

August 2017 – GSK Carbon Trust Product Carbon Footprint Certification Summary Report
Carbon Trust är en oberoende extern organisation som verifierar och certifierar beräkningar av klimatpåverkan. I denna rapporten sammanfattas klimatpåverkan från GSKs inhalatorer.
Länk till 2014 års rapport.
Tillgång till 2017 års rapport fås vid efterfrågan. Kontakta Catharina Thorén