Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Människans påverkan på miljön

Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert vid The Polyfuture Institute SWC, förklarar klimatförändringar och människors viktiga roll i att bromsa dem.
 

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-miljovideo-martin.mp4

 
Speaker info

Martin Hedberg är meteorolog och klimatexpert och har grundat The Polyfuture Institute SWC. Han är utbildad vid Stockholms universitet och har 20 års erfarenhet av att analysera och kommunicera atmosfärsfysik, klimat och miljödata till beslutsfattare. Martin gör framtidsstudier och scenariebaserade strategier för förändringsprocesser relaterade till människa, klimat och ekosystem.