Du är nu på väg att lämna en GSK-hemsida

Denna länk leder till en hemsida som inte tillhör GSK. GSK tar inget ansvar för innehållet på tredje parts hemsidor.

Fortsätt

Tillbaka

Miljöarbete i läkemedelbranschen

Bengt Mattson, sakkunnig inom hållbarhet och miljö på LIF och CSR-och hållbarhetschef på Pfizer i Sverige, berättar om läkemedelsindustrins miljöarbete och hur vi tillsammans kan åstadkomma ännu mer. 
 

Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://videos.gskstatic.com/pharma/Health/Sweden/se-miljovideo-se-resp-0003-19a.mp4

 
Speaker info

Bengt är disputerad kemiingenjör från KTH i Stockholm. Han är CSR- och hållbarhetschef på Pfizer i Sverige och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, den största delen av den tiden med fokus på miljöfrågor och social ansvarstagande. Bengt leder arbetet gällande hållbar utveckling på LIF (Läkemedelsindustriföreningen) och är ordförande i de europeiska läkemedelsindustriföreningarnas arbetsgrupp om läkemedel i miljön.